Woman illustration
Blog post image

Uzimate li više lijekova?

Javite se u Farmakoterapijsko savjetovalište

16.01.2023 Autor: izv. prof. dr. sc. Iva Mucalo, spec.kliničke farmacije Zdravi savjeti

U Farmakoterapijskom savjetovalištu se po prvi put u Republici Hrvatskoj provodi usluga upravljanja farmakoterapijom. To je novi model pružanja cjelovite skrbi unutar kojeg ljekarnici, u suradnji s liječnicima obiteljske medicine, usklađuju pacijentima terapiju s ciljem poboljšanja njihovih kliničkih ishoda i osobnog iskustva s lijekovima.

 

Uzimate li redovito više raznih lijekova, usluga koja se nudi u Domu zdravlja Zagreb – Centar (DZZC), a zahvaljujući suradnji s Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, svakako bi vam mogla biti zanimljiva. 

Naime, još je u siječnju 2018. godine pokrenut pilot projekt Farmakoterapijsko savjetovalište, u okviru kojeg se testirala nova ljekarnička usluga - Usluga upravljanja farmakoterapijom (engl. Comprehensive Medication Management Services), dok je u studenom 2022. otvoreno drugo Farmakoterapijsko savjetovalište u sklopu Dijabetološkog centra DZZC, Siget.

 

U Farmakoterapijskom savjetovalištu izv. prof. dr. sc. Iva Mucalo, spec. kliničke farmacije, Andrea Brajković, mag. pharm. i Helena Orehovački, mag.pharm. provode navedenu uslugu.

 

Kome je savjetovalište namijenjeno?

 

·       osobama koje koriste četiri ili više lijekova (lijekovi na recept, bezreceptni lijekovi, biljni lijekovi, dodaci prehrani itd.),

·       osobama koje imaju problema s uzimanjem lijekova,

·       osobama koje imaju pitanja vezano uz lijekove koje koriste,

·       osobama koje pate od nuspojava lijekova, 

·       osobama koje koriste lijekove koje zahtijevaju pomno praćenje i 

·       osobama koje imaju problema s postizanjem terapijskih ciljeva. 

 

Što je usluga upravljanja farmakoterapijom?

 

Usluga predstavlja novi model pružanja cjelovite skrbi unutar kojeg ljekarnici u suradnji s liječnicima obiteljske medicine (LOM) usklađuju pacijentima terapiju s ciljem poboljšanja njihovih kliničkih ishoda i osobnog iskustva s lijekovima.

Naime, trenutna istraživanja pokazuju da je potrošnja lijekova po pacijentu sve veća te često rezultira terapijskim problemima koji se odražavaju povećanjem trajanja i intenziteta bolničkog liječenja, broja prijema pacijenata u bolnicu i hitnu službu, smrtnosti te neuspjehom u liječenju.

Smatra se da bi usluga upravljanja farmakoterapijom, koju na razini primarne zdravstvene zaštite pruža ljekarnik u suradnji s liječnicima obiteljske medicine, mogla optimizacijom terapije pridonijeti poboljšanju kliničkih ishoda i kvalitete života pacijenata te smanjenju troškova u zdravstvu. Istraživanja su pokazala da upravo pacijenti koji boluju od kroničnih bolesti imaju najveću potencijalnu dobrobit od ove usluge.

 

Upravljanje farmakoterapijom predstavlja skup profesionalnih aktivnosti kojima se obavlja pregled cjelokupne pacijentove terapije te se osigurava: 

 

·       prikladnost svih lijekova,

·       učinkovitost lijekova za određeno stanje, 

·       sigurnost s obzirom na komorbiditete i ostalu terapiju te 

·       adherencija, odnosno razina pacijentovog pridržavanja dogovorenoj shemi liječenja.

 

U okviru farmakoterapijske obrade pacijenta (engl. Pharmacotherapy Workup) ljekarnik provodi pregled cjelokupne terapije pacijenta (lijekovi na recept i bez recepta, biljni lijekovi, dodaci prehrani i drugo) te na sveobuhvatan način: 

·       procjenjuje pacijentove terapijske potrebe, 

·       identificira postojeće te sprječava potencijalne terapijske probleme, 

·       utvrđuje terapijske ciljeve, 

·       izrađuje plan skrbi za svakog pojedinog pacijenta te 

·       procjenjuje i prati ishode liječenja. 

 

Kako radi Farmakoterapijsko savjetovalište?

 

1. korak: prijava i dolazak u Savjetovalište

 

Pacijenti se prijavljuju u Savjetovalište samostalno ili dolaze po uputi svojih liječnika obiteljske medicine ili specijalista. Na prvi je pregled potrebno donijeti: povijest bolesti, relevantne laboratorijske nalaze te popis lijekova temeljem kojih se obavlja početna procjena svakog pacijenta u zasebnoj prostoriji Doma zdravlja Zagreb-Centar. 

U ovom se koraku prikupljaju sociodemografski i antropometrijski podaci, podaci o bolestima i lijekovima te se identificiraju terapijski problemi. 

 

2. korak: individualni plan skrbi

 

Potom se izrađuje individualni plan skrbi gdje se određuju terapijski ciljevi pacijenta, odabiru odgovarajuće, individualne intervencije za rješavanje i prevenciju terapijskih problema te postizanje terapijskih ciljeva u dogovoru s pacijentom. 

Intervencije za koje je potrebno odobrenje liječnika komuniciraju se s liječnikom obiteljske medicine, dok se ostale intervencije koje su u opisu uobičajene ljekarničke djelatnosti (poput edukacije pacijenta o primjeni inhalera, savjetovanja vezano uz bezreceptne lijekove itd.) direktno predlažu pacijentu, uz obavijest liječniku. Komunikacija s liječnicima za svakog pojedinog pacijenta odvija se pisanim putem i, ako je potrebno, usmeno.

 

3. korak: „follow-up“ konzultacije

 

Na svakoj se konzultaciji, ovisno o kliničkim parametrima koji se prate, dogovara termin sljedeće „follow-up“ konzultacije. Učestalost konzultacija ovisi o složenosti terapije i broju terapijskih problema te varira između pacijenata, no sa svakim se pacijentom provode minimalno tri konzultacije. 

Trajanje prve konzultacije (početna procjena) iznosi 60 do 90 minuta, dok svaka sljedeća „follow-up” konzultacija u prosjeku traje 30 do 60 minuta. Dodatno, kada je to moguće, „follow-up” konzultacije se provode telefonskim putem.

 

Informacije i prijave

·       Dom zdravlja Zagreb – Centar, Av. Većeslava Holjevca 22, 1. kat, Dijabetološki centar

·       Dom zdravlja Zagreb – Centar, Runjaninova 4, 1. kat, lijevo

·       Pon – pet: 07:00 do 15:00 sati

·       E-mail:  fts@dzz-centar.hr

·      Mobitel:  091 489 7038 ili 099 583 8382

 

Za pacijente koji nisu u mogućnosti doći na savjetovanje nude se online konzultacije preko telefona/e-maila/platformi za online sastanke.

 

Važna napomena: Prije prvog savjetovanja potrebno je obavijestiti svojeg liječnika obiteljske medicine te se u dogovoru s njime naručiti za prvi termin telefonski ili putem e-maila.


Sve svoje  nalaze s lakoćom možeš spremiti u besplatnoj aplikaciji Meddox te podijeliti sa svojim liječnikom. Meddox ti omogućuje, među ostalim, i jednostavno uspoređivanje referentnih vrijednosti te praćenje laboratorijskih nalaza. Preuzmi Meddox aplikaciju.

t