Uvjeti i Odredbe

01
UVODNE ODREDBE

Mobilna aplikacija Meddox te web stranica Meddox.com i njezine poveznice vlasništvo su poduzeća Meddox digital d.o.o. (u daljnjem tekstu «Društvo»), Ulica grada Vukovara 269/f  iz Zagreba. Meddox  je zaštićeni žig Društva te je zabranjena bilo kakva upotreba bez pisane suglasnosti Društva. Nije dopušteno kopiranje ili uporaba bilo kojeg dijela stranice ili aplikacije bez prethodnog pisanog odobrenja Društva. Ovi Uvjeti i odredbe objavljeni na internetskoj stranici vrijede za sve sadržaje koji se nalaze na mobilnoj aplikaciji Meddox i na web  stranici Meddox.com.

Pristupanjem mobilnoj aplikaciji ili web stranici  Meddox korisnici prihvaćaju Uvjete i odredbe te obavezu praćenja eventualnih promjena ili dopuna koje mogu nastupiti.

Uvjeti i odredbe zadnji puta su ažurirani 01.svibnja 2021., a izdavatelj zadržava pravo ažuriranja i objave promijenjenih Uvjeta i odredbi,  ukoliko se za to pojavi potreba. Objavom novih Uvjeta i odredbi na Medox.com, novi Uvjeti i odredbe će se smatrati važećima. Obavijest o promjeni Uvjeta i odredbi korisnicima će biti komunicirana i kroz obavijesti društva.

02
KORISNICI I KORISNIČKI PODACI

Meddox je naziv mobilne aplikacije za digitalno arhiviranje osobne medicinske dokumentacije, organiziranje medicinske dokumentacije te sustava podsjetnika na eventualne terapije ili događaje te pripadajuće web stranice Meddox.com.

Korisnik je bilo koja fizička ili pravna osoba koja pristupa Meddox aplikaciji ili web stranici.

Korisnik prilikom registracije određuje lozinku i/ ili pin za pristup aplikaciji što je važan sigurnosni čimbenik korištenja aplikacije. Korisnik je dužan čuvati vlastitu lozinku i pin te mijenjati je sukladno potrebama. Društvo nije odgovorno za gubitak lozinke ili pina ili dolazak u posjed iste od strane treće osobe. U slučaju primijećene zlouporabe lozinke korisnik može javiti Društvu na e-poštu complaint@meddox.com te će Društvo odmah poduzeti radnje za prekid pristupa korisničkom profilu s tom lozinkom.

Kako bi koristio Meddox mobilnu aplikaciju, korisnik se mora registrirati. Prilikom registracije korisnik popunjava podatke koji su potrebni za registraciju korisnika. Prilikom registracije korisnik daje Privolu za korištenje i obradu  osobnih podataka i prihvaća Uvjete i odredbe. Privolu korisnik uvijek može povući deaktiviranjem profila, čime će se njegovi podaci i dalje čuvati, ali neće im moći pristupiti.

Screen Shot 2020-10-21 at 18.01.09.png

Točnost podataka je isključiva odgovornost korisnika Meddox aplikacije. Društvo ne odgovara i ne jamči za točnost podataka koje su korisnici unijeli niti snosi ikakvu odgovornost u slučaju nastanka direktne ili indirektne štete zbog objave krivih podataka. Jednom uneseni podaci mogu se ažurirati u profilu korisnika. Korisnici se prihvaćanjem ovih Uvjeta i odredbi izričito odriču potraživanja bilo kakve naknade štete, imovinske ili neimovinske, nastale zbog netočnih podataka korisnika ili pak trećih strana.

03
UVJETI KORIŠTENJA

Pristupom mobilnoj aplikaciji ili web stranici Meddox korisnik se obvezuje ophoditi sukladno zakonima i podzakonskim propisima Republike Hrvatske i pravnoj regulativi Europske unije.

Društvo neće snositi nikakve troškove koje bi korisnik mogao imati korištenjem aplikacije ili bilo kojim drugim činom povezanim uz aplikaciju ili web stranicu. U slučaju nastanka spora između korisnika, isti će korisnici rješavati međusobno dok Društvo neće snositi nikakvu odgovornost.

Na mobilnoj aplikaciji ili web stranici Meddox zabranjeno je objavljivanje bilo kakvih neprimjerenih sadržaja, sadržaja protivnih zakonu, uznemirujućih ili bilo kakvih drugih sadržaja koji mogu na bilo koji način naštetiti ili uznemiriti malodobne osobe ili bilo koga drugoga. 

Društvo nema kontrolu i mogućnost filtriranja sadržaja prije objave istog, ali u slučaju primjećivanja uvredljivog sadržaja koji nije u skladu s ovim Uvjetima može sadržaj odmah ukloniti samostalno ili prema zahtjevu drugih korisnika.

04
PRESTANAK KORIŠTENJA

Društvo zadržava pravo brisanja korisničkog računa onim korisnicima koji se ne pridržavaju Uvjeta i odredbi te pokretanja daljnjih postupaka protiv takvog korisnika sukladno zakonima važećim u Republici Hrvatskoj.

U slučaju eventualnih sporova stranke će ih pokušati riješiti mirnim putem. U suprotnom, nadležan je sud u Zagrebu.

05
OGLAŠAVANJE NA Meddox aplikaciji ili web stranici

Meddox je naziv mobilne aplikacije te web stranice za  digitalno arhiviranje osobne medicinske dokumentacije i organiziranje medicinske dokumentacije.

Oglasi koji su objavljeni na Meddox aplikaciji ili web stranici nisu odgovornost Društva, već oglašivača. Bilo kakav sadržaj objavljen od strane korisnika/oglašivača isključiva je odgovornost korisnika, dok Društvo nije ni na koji način odgovorno za taj sadržaj.

Na Meddox aplikaciji ili web stranici  mogu se nalaziti i oglasi trećih strana ili oglasi oglašivačkih mreža (banneri). Društvo ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaje tih oglasa. U trenutku spoznaje neprimjerenog, protuzakonitog ili štetnog sadržaja Društvo će odmah ukloniti taj oglas sa stranice. Oglasi trećih strana mogu koristiti alate za mjerenje uspješnosti oglasa te mogu imati pravila o privatnosti drugačija od Društva. Korisnici prihvaćaju činjenicu da Društvo nema uvid i ne snosi nikakvu odgovornost za alate za praćenje aktivnosti (kolačići) trećih strana.

Na Meddox aplikaciji ili web stranici mogu se oglašavati i objavljivati promotivne ponude ili aktivnosti trećih strana kao pogodnost za korisnike Meddox aplikacije ili web stranice. Društvo ni na koji način nije odgovorno za sadržaj tih ponuda, njihovu ispravnost i realizaciju.

U slučaju da se na Meddox aplikaciji ili web stranici  objavi oglas s nagradnom igrom ili upitnikom treće strane, Društvo  ni na koji način ne odgovara za organizaciju i sadržaj takve nagradne igre ili upitnika.
Društvo može komunicirati s korisnicima putem poruka koje korisnicima dolaze kao obavijesti platforme ili povremeno putem elektronske pošte. Korisnik može odabrati želi li primati takve poruke. U slučaju promjene odluke može deaktivirati ovu uslugu u postavkama svog uređaja ili otkazivanjem pretplate na newsletter u podnožju e-pošte.

06
OPIS USLUGE

Korištenje Meddox aplikacije i web stranice je besplatno za sve fizičke osobe.

07
ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Na Meddox aplikaciji i web stranici mogu se nalaziti informacije ili pojmovi vezani uz pojašnjenje ili prikaz pohranjenih  podataka. Društvo koristi i navodi informacije iz provjerenih i javno dostupnih izvora i to:

  1. Nazivi dijagnoza prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti MKB-10.

  2. Nazivi i referentni intervali medicinsko-biokemijskih parametara prema priručniku: Čvorišćec, Dubravka; Flegar-Meštrić, Zlata; Juretić, Dubravka
    Harmonizacija laboratorijskih nalaza u području opće medicinske biokemije, 2004. (elaborat) te drugih izvora.

  3. Lista liječnika s HZZO te drugih web stranica.

  4. Lista lijekova - baza lijekova Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode.

  5. Preporuke Stručnog savjeta organiziranog od strane Društva.

Meddox aplikacija i web stranica ni na koji način ne zamjenjuju savjetovanje s liječnikom ili ljekarnikom, a svrha objavljenih  informacija nije medicinsko savjetovanje. Informacije objavljene na Meddox aplikaciji ili web stranici nisu namijenjene dijagnosticiranju ili liječenju. Uvijek se za medicinski savjet potrebno konzultirati s medicinskim osobljem. 

U slučaju bilo kakvog kršenja bilo koje odredbe ovih Uvjeta i odredbi, kršenja prava korisnika i/ili trećih osoba neograničeno, autorskih prava, kršenja poslovnih tajni ili bilo kojih drugih prava, korisnici koji pristupaju stranici Meddox.com oslobađaju Društvo i njegove vlasnike, zaposlenike, članice, povezana društva bilo kakve odgovornosti te se odriču svih potraživanja prema njima.

Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta oslobađate Društvo svake odgovornosti za nastalu, kao i za potencijalnu štetu koja je, ili može nastati, uslijed korištenja mobilne aplikacije ili web stranice, a odnosi se na poruke korisnika koje mogu sadržavati viruse, bugove ili slično, a koje je treća strana mogla prenijeti korisniku putem e-pošte ili nekog drugog kanala.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

08
SIGURNOST NA STRANICI I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

SSL protokol

Društvo koristi SSL protokol radi sigurnosti Vaših podataka. Upotreba SSL protokola omogućuje višu razinu privatnosti i sigurnosti od nekriptirane internetske veze. On smanjuje opasnost da treće strane presretnu i zloupotrebe podatke. Oznaka SSL protokola izgleda ovako  i nalazi se na početku alatne trake.

ANTISPAM POLITIKA

Strogo je zabranjeno slanje bilo kakvih poruka koje su spam karaktera, piramidalnih shema, lančanih pisama ili poruka koje sadržavaju bilo kakve viruse, bugove ili druge elemente koje bi mogle naštetiti bilo kojem korisniku.

Društvo koristi Amazon web pružatelja usluge za pohranu podataka.

Amazon server za pohranu podataka se nalazi na lokaciji Frankfurt, Njemačka. Društvo zadržava kontrolu nad tim informacijama te iste štitimo tehničkim i administrativnim mjerama kako bismo smanjili rizik gubitka, zlouporabe, neodobrenog pristupa, povjerljivosti ili promjene. Neke od mjera koje koristimo su vatrozid i enkripcija podataka.

09
ZAVRŠNE ODREDBE

U slučaju prigovora ili primjedbe molimo obratite se na e-poštu complaint@meddox.com te ćemo na iste odgovoriti u zakonski predviđenom roku koji iznosi 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

 

 

Meddox digital d.o.o.

Ulica grada Vukovara 269/f 

10 000 Zagreb

 

Kontakt informacije:

+385 1 201 8888

info@meddox.com

 

Korisnička podrška:

+385 1 201 8888

info@meddox.com

 

Podnošenje prigovora:

+385 1 201 8888

complaint@meddox.com

 

OIB: 05521952379

MBS: 081334639

Matični broj: 05333946

Žiro račun:  Erste banka - Filijala Pešćenica (VMD poslovni centar)

IBAN: HR2824020061101001710

SWIFT: ESBCHR22

 

Članovi uprave:

Maja Bogović

Vesna Babić

Direktor:

Maja Bogović

Vesna Babić

Temeljni kapital:

20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Radno vrijeme:

Pon - Pet 08 - 16 h

 

MEDDOX DIGITAL društvo s ograničenom odgovornošću za usluge upisano je pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod poslovnim brojem Tt-20/38485-4-2.