Uvjeti i Odredbe

01
UVODNE ODREDBE

Ovim Općim uvjetima regulirana su pravila korištenja aplikacije Meddox i web stranice Meddox.com, funkcionalnosti aplikacije, prava i obveze korisnika i vlasnika aplikacije te zaštita osobnih podataka korisnika.

Mobilna aplikacija Meddox te web stranica Meddox.com i njezine poveznice vlasništvo su poduzeća Meddox digital d.o.o. (u daljnjem tekstu: "Meddox" ili «Društvo»), Ulica grada Vukovara 269/f iz Zagreba. Meddox je zaštićeni žig Društva te je zabranjena bilo kakva upotreba bez pisane suglasnosti Društva. Nije dopušteno kopiranje ili uporaba bilo kojeg dijela stranice ili aplikacije bez prethodnog pisanog odobrenja Društva. Ovi Uvjeti i odredbe objavljeni na internetskoj stranici vrijede za sve sadržaje koji se nalaze na mobilnoj aplikaciji Meddox i na web stranici Meddox.com.

Pristupanjem mobilnoj aplikaciji ili web stranici  Meddox korisnici prihvaćaju Uvjete i odredbe te obavezu praćenja eventualnih promjena ili dopuna koje mogu nastupiti. Uvjeti i odredbe zadnji puta su ažurirani 25. studenog  2022., a izdavatelj zadržava pravo ažuriranja i objave promijenjenih Uvjeta i odredbi,  ukoliko se za to pojavi potreba. Objavom novih Uvjeta i odredbi na Meddox.com, novi Uvjeti i odredbe će se smatrati važećima. Obavijest o promjeni Uvjeta i odredbi korisnicima će biti komunicirana i kroz obavijesti društva.

02
KORISNICI I KORISNIČKI PODACI

 

Meddox je naziv mobilne aplikacije za digitalno arhiviranje osobne medicinske dokumentacije, organiziranje medicinske dokumentacije te sustava podsjetnika na eventualne terapije ili događaje te pripadajuće web stranice Meddox.com.

 

Korisnik je bilo koja fizička ili pravna osoba koja pristupa Meddox aplikaciji ili web stranici.

Korisnik prilikom registracije određuje lozinku i/ ili pin za pristup aplikaciji što je važan sigurnosni čimbenik korištenja aplikacije. Korisnik je dužan čuvati vlastitu lozinku i pin te mijenjati je sukladno potrebama. Društvo nije odgovorno za gubitak lozinke ili pina ili dolazak u posjed iste od strane treće osobe. U slučaju primijećene zlouporabe lozinke korisnik može javiti Društvu na e-poštu complaint@meddox.com  te će Društvo odmah poduzeti radnje za prekid pristupa korisničkom profilu s tom lozinkom.

 

Kako bi koristio Meddox mobilnu aplikaciju, korisnik se mora registrirati. Prilikom registracije korisnik popunjava podatke koji su potrebni za registraciju korisnika. Prilikom registracije korisnik je suglasan sa korištenjem i obradom  osobnih podataka i prihvaća Uvjete i odredbe. Korisnik uvijek može deaktivirati profil, čime će se njegovi podaci i dalje čuvati, ali neće im moći pristupiti.

 

 

Točnost podataka je isključiva odgovornost korisnika Meddox aplikacije. Društvo ne odgovara i ne jamči za točnost podataka koje su korisnici unijeli niti snosi ikakvu odgovornost u slučaju nastanka direktne ili indirektne štete zbog objave ili pohrane krivih podataka. Jednom uneseni podaci mogu se ažurirati u profilu korisnika. Korisnici se prihvaćanjem ovih Uvjeta i odredbi izričito odriču potraživanja bilo kakve naknade štete, imovinske ili neimovinske, nastale zbog netočnih podataka korisnika ili pak trećih strana.

03
UVJETI KORIŠTENJA

 

Pristupom mobilnoj aplikaciji ili web stranici Meddox korisnik se obvezuje ophoditi sukladno zakonima i podzakonskim propisima Republike Hrvatske te pravnoj regulativi Europske unije.

Društvo neće snositi nikakve troškove koje bi korisnik mogao imati korištenjem aplikacije ili bilo kojim drugim činom povezanim uz aplikaciju ili web stranicu. U slučaju nastanka spora između korisnika, isti će korisnici rješavati međusobno dok Društvo neće snositi nikakvu odgovornost.

Na mobilnoj aplikaciji ili web stranici Meddox zabranjeno je objavljivanje bilo kakvih neprimjerenih sadržaja, sadržaja protivnih zakonu ili moralu društva te uznemirujućih ili bilo kakvih drugih sadržaja koji mogu na bilo koji način naštetiti ili uznemiriti malodobne osobe ili bilo koga drugoga.

 

Društvo nema kontrolu i mogućnost filtriranja sadržaja prije objave istog, ali u slučaju primjećivanja uvredljivog sadržaja koji nije u skladu s ovim Uvjetima može sadržaj odmah ukloniti samostalno ili prema zahtjevu drugih korisnika.

04
PRESTANAK KORIŠTENJA

 

Društvo zadržava pravo brisanja korisničkog računa onim korisnicima koji se ne pridržavaju Uvjeta i odredbi te pokretanja daljnjih postupaka protiv takvog korisnika sukladno zakonima važećim u Republici Hrvatskoj.

 

U slučaju eventualnih sporova stranke će ih pokušati riješiti mirnim putem. U suprotnom, nadležan je sud u Zagrebu.

05
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I PODRŠKA

Prije instaliranja Meddox aplikacije, a kako bi instalacija bila uspješno provedena, korisnik mora osigurati:

 • pristup internetu,
 • uređaj koji podržava operacijski sustav iOS >= 12 ili Android >= 5 (Lolipop),
 • raspoloživi prostor za pohranu podataka na uređaju.

Nakon instalacije mobilne aplikacije Meddox, a kako bi aplikacija mogla ispravno funkcionirati, korisnik mora:

 • prihvatiti ove Uvjete i odredbe,
 • prihvatiti Politike privatnosti i s njim vezan interni akt o korištenju kolačića,
 • registrirati korisnički račun upisivanjem e-maila i lozinke,
 • u aplikaciju unijeti obvezne podatke.

 

Tehnička podrška

 

Vlasnik aplikacije pruža tehničku podršku korisniku vezano za dodatna pitanja o korištenju aplikacije, poteškoće ili nemogućnost korištenja aplikacije Meddox.

Tehnička podrška ostvaruje se kontaktiranjem vlasnika aplikacije putem kontakt podataka korisničke podrške.

Na sve upite korisnika odgovorit će se u najkraćem mogućem roku.

 

Funkcionalnosti aplikacije

 

Aplikacija Meddox korisniku omogućuje:

 • dnevni podsjetnik na uzimanje lijekova
 • podsjetnik na odlazak liječniku/dijagnostičku pretragu
 • mogućnost povezivanja s liječnicima i drugim stručnjacima koji su relevantni za zdravlje i/ili kreiranje javnozdravstvenih politika
 • sve relevantne informacije o zdravlju kao i mogućnost kreiranja check-liste što treba ponijeti kod doktora uz mogućnost skeniranja nalaza koji se mogu liječniku poslati na e-mail
 • linkove na određene stranice koje su važne za zdravlje
 • dnevnik – pratitelj simptoma i grafički prikaz kretanja težine simptoma
 • edukativni sadržaj o javnozdravstvenim temama
 • kontakte udruga , liječnika I različitih relevantnih institucija te
 • različite druge obavijesti koje su relevantne za osobno zdravlje korisnika, funkcioniranje aplikacije i/ili za javno zdravstvene interese odnosno javno zdravlje.
06
OGLAŠAVANJE

 

Oglasi koji su objavljeni na Meddox aplikaciji ili web stranici nisu odgovornost Društva, već oglašivača. Bilo kakav sadržaj,  njihova ispravnost i realizacija objavljen od strane korisnika/oglašivača isključiva je odgovornost korisnika, dok Društvo nije ni na koji način odgovorno za taj sadržaj.

Na Meddox aplikaciji ili web stranici  mogu se nalaziti i oglasi trećih strana ili oglasi oglašivačkih mreža (banneri). Društvo ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaje tih oglasa. U trenutku spoznaje neprimjerenog, protuzakonitog ili štetnog sadržaja Društvo će odmah ukloniti taj oglas s aplikacije ili stranice. Oglasi trećih strana mogu koristiti alate za mjerenje uspješnosti oglasa te mogu imati pravila o privatnosti drugačija od Društva. Korisnici prihvaćaju činjenicu da Društvo nema uvid i ne snosi nikakvu odgovornost za alate za praćenje aktivnosti (kolačići) trećih strana.

 

U slučaju da se na Meddox aplikaciji ili web stranici  objavi oglas s nagradnom igrom ili upitnikom treće strane, Društvo  ni na koji način ne odgovara za organizaciju i sadržaj takve nagradne igre ili upitnika.

 

Društvo može komunicirati s korisnicima putem poruka koje korisnicima dolaze kao obavijesti platforme ili povremeno putem elektronske pošte ili putem push poruka na uređaj na koji je instalirana aplikacija. Obavještavanje korisnika o zakazanim pregledima ili o propisanim terapijama dio je specifikacija odnosno funkcionalnosti aplikacije. U slučaju da korisnik ne želi primati obavijesti i/ili push poruke može deaktivirati ovu uslugu u postavkama svog uređaja i/ili otkazivanjem pretplate na newsletter u podnožju e-pošte.

07
OPIS USLUGE

Korištenje Meddox aplikacije i web stranice je besplatno za sve fizičke osobe.

08
ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Na Meddox aplikaciji i web stranici mogu se nalaziti informacije ili pojmovi vezani uz pojašnjenje ili prikaz pohranjenih  podataka. Društvo koristi i navodi informacije iz provjerenih i javno dostupnih izvora i to:

 

1.     Nazivi dijagnoza prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti MKB-10.

2.     Nazivi i referentni intervali medicinsko-biokemijskih parametara prema priručniku:

Čvorišćec, Dubravka; Flegar-Meštrić, Zlata; Juretić, Dubravka

Harmonizacija laboratorijskih nalaza u području opće medicinske biokemije, 2004. (elaborat) te drugih izvora.

3.     Lista liječnika s HZZO te drugih web stranica.

4.     Lista lijekova - baza lijekova Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode.

5.     Preporuke Stručnog savjeta organiziranog od strane Društva.

Meddox aplikacija i web stranica ni na koji način ne zamjenjuju savjetovanje s liječnikom ili ljekarnikom, a svrha objavljenih  informacija nije medicinsko savjetovanje. Informacije objavljene na Meddox aplikaciji ili web stranici nisu namijenjene dijagnosticiranju ili liječenju. Uvijek se za medicinski savjet potrebno konzultirati s medicinskim osobljem.

Aplikacija Meddox ne dijagnosticira stanja ili bolesti, ne jamči oporavak korisniku niti zamjenjuje od liječnika i/ili terapeuta propisanu terapiju.  Aplikacija Meddox je prvenstveno alat koji korisniku omogućuje prikupljanje informacija koje mu omogućavaju kreiranje podsjetnika, praćenje simptoma, korištenje lijekova i slanje nalaza liječniku na e-mail, komunikaciju i povezivanje s liječnicima, gledanja korisnog sadržaja i sl.

 

Meddox ne jamči stalnu dostupnost svih funkcionalnosti aplikacije kao i njihov besprijekoran rad. Korisnik prihvaća da mogu postojati okolnosti koje utječu na rad aplikacije, a koje nisu odgovornost Meddoxa kao vlasnika aplikacije.

U slučaju bilo kakvog kršenja bilo koje odredbe ovih Uvjeta i odredbi, kršenja prava korisnika i/ili trećih osoba neograničeno, autorskih prava, kršenja poslovnih tajni ili bilo kojih drugih prava, korisnici koji pristupaju stranici Meddox.com oslobađaju Društvo i njegove vlasnike, zaposlenike, članice, povezana društva bilo kakve odgovornosti te se odriču svih potraživanja prema njima.

 

Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta oslobađate Društvo svake odgovornosti za nastalu, kao i za potencijalnu štetu koja je, ili može nastati, uslijed korištenja mobilne aplikacije ili web stranice, a odnosi se na poruke korisnika koje mogu sadržavati viruse, bugove ili slično, a koje je treća strana mogla prenijeti korisniku putem e-pošte ili nekog drugog kanala.

09
SIGURNOST NA STRANICI

 

SSL protokol

 

Društvo koristi SSL protokol radi sigurnosti Vaših podataka. Upotreba SSL protokola omogućuje višu razinu privatnosti i sigurnosti od nekriptirane internetske veze. On smanjuje opasnost da treće strane presretnu i zloupotrebe podatke. Oznaka SSL protokola izgleda ovako  i nalazi se na početku alatne trake.

 

ANTISPAM POLITIKA

 

Strogo je zabranjeno slanje bilo kakvih poruka koje su spam karaktera, piramidalnih shema, lančanih pisama ili poruka koje sadržavaju bilo kakve viruse, bugove ili druge elemente koje bi mogle naštetiti bilo kojem korisniku.

Društvo koristi Amazon web pružatelja usluge za pohranu podataka.

Amazon server za pohranu podataka se nalazi na lokaciji Frankfurt, Njemačka. Društvo zadržava kontrolu nad tim informacijama te iste štitimo tehničkim i administrativnim mjerama kako bismo smanjili rizik gubitka, zlouporabe, neodobrenog pristupa, povjerljivosti ili promjene. Neke od mjera koje koristimo su vatrozid i enkripcija podataka.

 

10
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 

Korisnik instalacijom aplikacije Meddox i prihvaćanjem ovih Uvjeta prilikom prvog pokretanja aplikacije postaje korisnikom aplikacije.

Korištenjem aplikacije Meddox prikupljaju se podaci o korisničkom računu/ profilu (primejrice, e-mail, lozinka, IP adresa, ime i prezime, datum rođenja, spol) i medicinski podaci (simptomi i lijekovi).

Ako se aplikacija sruši, prikupljaju se podaci o rušenju aplikacije (specifikacije korisničkog uređaja i zadnjih nekoliko sekundi aktivnosti unutar aplikacije).

Bez korištenja navedenih kategorija osobnih podataka nije moguće pristupiti aplikaciji niti koristiti aplikaciju.

 

Korisnik može samostalno unijeti u aplikaciju neke podatke koji nisu nužni za osnovno funkcioniranje aplikacije. Ako Korisnik dobrovoljno unese ove podatke, vlasnik aplikacije će iste obraditi.

Voditelj obrade podataka je Meddox. Voditelja obrade Korisnik može kontaktirati putem kontakta službenika za zaštitu podataka putem e-maila: complaint@meddox.com

Više o zaštiti podataka Korisnik može saznati ovdje.

11
ZAVRŠNE ODREDBE

 

U slučaju prigovora ili primjedbe molimo obratite se na e-poštu complaint@meddox.com te ćemo na iste odgovoriti u zakonski predviđenom roku koji iznosi 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

 

 

Meddox digital d.o.o.

Ulica grada Vukovara 269/f

10 000 Zagreb

Kontakt informacije:

+385 1 201 8888 info@meddox.com

Korisnička podrška:

+385 1 201 8888 info@meddox.com

Podnošenje prigovora:

+385 1 201 8888 complaint@meddox.com

OIB: 05521952379

MBS: 081334639

Matični broj: 05333946

Žiro račun: Erste banka - Filijala Pešćenica (VMD poslovni centar)

IBAN: HR2824020061101001710

SWIFT: ESBCHR22

 

Članovi uprave:

Maja Bogović

Vesna Babić

Direktor:

Maja Bogović

Vesna Babić

Temeljni kapital:

20.000,00 kn uplaćen u cijelosti