Naša politika privatnosti

Prouči našu politiku privatnosti i uvjeri se da ti odgovara sve što je navedeno u njoj. Tvoju privatnost shvaćamo vrlo ozbiljno pa je stoga i ovaj dokument detaljan.
01
PRIKUPLJANJE I KORIŠTENJE PODATAKA

Na mobilnoj aplikaciji Meddox i na web stranici Meddox.com prikupljaju se i koriste  podaci korisnika sukladno uslugama za koje se korisnik registrirao i na temelju Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti. 

Obrada osobnih podataka je dobrovoljna.

Mobilna aplikacija Meddox, kao i web stranica Meddox.com, usklađeni su s europskom Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) - Uredba (EU) 2016/679.

02
NA ŠTO SE ODNOSI OVA POLITIKA PRIVATNOSTI?

Ova politika privatnosti odnosi se na mobilnu aplikaciju Meddox te na web stranicu Meddox.com i usluge koje one pružaju te na sigurnost i privatnost podataka koji se prikupljaju od fizičkih osoba koje se registriraju na Meddox aplikaciji (osobni podaci koji se mogu koristiti za identifikaciju fizičke osobe).

Za osobne podatke koje obuhvaća ova politika privatnosti voditelj obrade je Meddox digital d.o.o.

03
PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Registracija na aplikaciju Meddox omogućuje unos, arhiviranje te analizu određenih podataka i podjelu dokumenata. Prilikom registracije na Meddox korisnik upisuje svoje podatke:

 • Ime (ime je potrebno radi identifikacije korisnika),

 • Prezime (prezime je potrebno radi identifikacije korisnika),

 • E-pošta (e-pošta je potrebna za registraciju i komunikaciju s korisnikom),

 • Lozinka ili pin (lozinka ili pin su potrebni za zaštitu korisničkog profila i podatka korisnika),

 • Datum rođenja (datum rođenja je potreban radi točnosti referentnih intervala parametara),

 • Spol (spol je potreban radi točnosti referentnih intervala parametara).

Za čuvanje navedenih podataka zadužen je korisnik koji se registrirao na Meddox.

Na korisničkom profilu korisnik može dodatno unijeti:

 • Krvnu grupu

 • Pušački status

 • Težinu

 • Visinu

 • Matični broj osiguranika

Ovi podaci su potrebni radi točnosti analize. Svi podaci koje korisnik pohranjuje u  aplikaciji Meddox zaštićeni su lozinkom, odnosno pinom,  koju je korisnik postavio kod kreiranja računa.

Korisnik je u mogućnosti odabrati lozinku putem pina.

Pri korištenju Meddox aplikacije mogu se prikupljati sljedeći podaci:

 • Tehnički podaci o uređajima koji se koriste za pristup Meddox aplikaciji ili web stranici.

 • Vrsta veze koja se koristi (fiksna i/ili mobilna veza).

 • Operacijski sustav koji korisnik koristi prilikom pristupanja Meddox aplikaciji ili web stranici.

 • Tip preglednika.

 • Drugi podaci koji su potrebni za pružanje najboljeg mogućeg korisničkog iskustva i za rješavanje mogućih grešaka u sustavu.

 • Ostali podaci koje korisnik pohranjuje u Meddox aplikaciju.

04
NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA

Načini na koje Meddox aplikacija prikuplja podatke dijelimo na:

 • Podatke koje korisnik upisuje prilikom registracije,

 • Podatke koje korisnik upisuje prilikom popunjavanja korisničkog profila,

 • Podatke koje korisnik unese u aplikaciju,

 • Podatke koje korisnik ostavlja prilikom kontaktiranja korisničke podrške ili e-pošte navedene na portalu,

 • Podatke koje korisnik ostavlja prilikom ispunjavanja anketa.

05
KOLAČIĆI (eng. COOKIES)

Meddox aplikacija i web stranica prikupljaju podatke i korištenjem kolačića i sličnih tehnologija. Više informacija o kolačićima koji se koriste možete pronaći ovdje.

06
KORIŠTENJE I DIJELJENJE PODATAKA

Podaci korisnika koriste se za:

 • Komunikaciju aplikacije s korisnicima (novim porukama na aplikaciji ili web stranici te razgovore s korisničkom podrškom i sl.), 

 • Analize i izvještaje grupnih anonimiziranih pokazatelja ili statističkih izvještaja (postotak korištenja aplikacije prema spolu, dobi i sl.).

Podatke koje Meddox  prikupi od svojih korisnika dijeli sa servisima koje koristi u svrhu poboljšanja usluge.

Servisi koji se koriste za poboljšanje aplikacije također se nazivaju izvršitelji obrade:

 • Google Analytics, Firebase i Hotjar (dobavljači analitičkih alata),

 • Sendgrid  (dobavljači usluge komunikacije s korisničkom podrškom putem prozora za e-poštu i drugih kanala komunikacije),

 • Plava tvornica d.o.o. (razvoj, programska podrška i administracija portala),

 • Pimcore sustav pohranjivanja podataka i izvještavanja.

 

Meddox može od anonimiziranih podataka kreirati i podijeliti izvještaje bazirane na nekom uzorku ili za neki vremenski period, sukladno Europskoj uredbi o zaštiti osobnih podataka načela zaštite podataka koja se ne odnosi na obradu osobnih podataka koji su učinjeni anonimnima na način da se identitet ispitanika ne može ili više ne može utvrditi.

07
POVEZNICE NA WEB STRANICE I SERVISE

Sadržaj koji Meddox objavljuje može povremeno sadržavati poveznice na web stranice i servise trećih strana (društvene mreže, blogovi, e-pošta oglašivača). Politika privatnosti koja se odnosi na mobilnu aplikaciju Meddox  i web stranicu Meddox.com ne odnosi se na takve vanjske servise.

08
ZAKONSKI OKVIRI

Meddox aplikacija i web stranica  podliježu različitim zakonima i na zahtjev tijela državne vlasti ili nekog drugog oblika pravne obaveze može podijeliti podatke svojih korisnika.

U slučaju reorganizacije ili prijenosa vlasništva Meddox aplikacije i web stranice imamo pravo prenijeti osobne podatke korisnika uključenoj trećoj strani koja će ih zaštiti u najmanje jednakoj mjeri kao mi u ovoj  Politici privatnosti.

Meddox aplikacija ne podliježe Zakonu o medicinskim proizvodima.

09
PRAVA KORISNIKA

Korisnik ima pravo na:

 • Informaciju za što se njegovi osobni podaci koriste.

 • Pristup osobnim podacima - korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima u profilu korisnika.

 • Pravo na ispravak - korisnik u svakom trenutku može ispravljati vlastite osobne podatke u profilu korisnika.

 • Pravo na brisanje - korisnik u svakom trenutku može izbrisati vlastiti profil s Meddox aplikacije. 

 • Pravo na ograničavanje obrade - korisnik ima pravo zahtijevati da se njegovi podaci koriste isključivo za namjenu za koju je dao privolu.

 • Pravo na prigovor - korisnik može u svakom trenutku poslati prigovor na complaint@meddox.com.

 • Prava vezana uz automatsko donošenje odluka - korisnik ima pravo pojašnjenja njegovih prava u slučaju automatiziranog donošenja odluka ili profiliranja.

 • Odgovornost i upravljanje - korisnik ima pravo biti upoznat s odgovornostima i upravljanjem njegovim osobnim podacima.

 • Izvještavanje o povredi - korisnik ima pravo biti obaviješten u slučaju bilo kakve povrede privatnosti osobnih podataka.

Korisnik u svakom trenutku može u svom korisničkom profilu podatke mijenjati, ispravljati ili brisati. Isto tako, korisnik ima pravo na zaborav unesenih osobnih podataka od strane Društva, odnosno brisanje profila. Ukoliko korisnik želi izbrisati svoj profil, mora to učiniti u postavkama aplikacije klikom na Izbriši profil ili poslati e-poštu sa zahtjevom na e-mail adresu complaint@meddox.com, nakon čega će dobiti obavijest o brisanju njegovih podataka. Jednom izbrisani profil nije moguće ponovno uspostaviti ili doći do njegovih podataka.

Promjena e-pošte za registraciju korisnika moguća je uz pismeni zahtjev koji potrebno poslati na e-mail info@meddox.com. Primitkom zahtjeva dobit ćete daljnje upute o mogućnostima promjene e-pošte.

10
PRIVOLE KOJE KORISNIK PRIHVAĆA

Prilikom registracije korisnici prihvaćaju privolu:
Privolu za korištenje i obradu osobnih podataka (Uvjeti i odredbe).

11
IZMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Društvo zadržava pravo na promjenu Politike privatnosti. S datumom promjene izmijenjena Politika privatnosti stupa na snagu. Nova Politika privatnosti bit će objavljena na službenim stranicama Meddox.com

 

Zagreb, 01.05.2021.