Naša politika privatnosti

Prouči našu politiku privatnosti i uvjeri se da ti odgovara sve što je navedeno u njoj. Tvoju privatnost shvaćamo vrlo ozbiljno pa je stoga i ovaj dokument detaljan.

Stalo nam je do zaštite vaših osobnih podataka i u bilo kojem trenutku nas možete nazvati na +385 95 1234098 ili nas kontaktirati na dpo@meddox.com.

Ovim Politikama privatnosti (u daljnjem tekstu: «Politike» ili «Politike privatnosti»)  regulirana su pravila korištenja mobilne aplikacije Meddox i web stranice Meddox.com u dijelu koji se tiče obrade osobnih podataka Korisnika aplikacije Meddox i web stranice Meddox.com te primjene propisa o zaštiti privatnosti i osobnih podataka.

 

Mobilna aplikacija Meddox (u daljnjem tekstu: «Aplikacija») te web stranica Meddox.com (u daljnjem tekstu: «Stranica») i njezine poveznice vlasništvo su poduzeća Meddox digital d.o.o., društva sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 1A, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 081334639, OIB: 05521952379 (u daljnjem tekstu «Meddox» ili «Društvo»). Nije dopušteno kopiranje ili uporaba bilo kojeg dijela Stranice ili Aplikacije bez prethodnog pisanog odobrenja Društva. Ove Politike privatnosti kao i odredbe Općih uvjeta i odredaba i Politike o korištenju kolačića objavljeni na internetskoj Stranici vrijede za sve sadržaje koji se nalaze na mobilnoj Aplikaciji Meddox i na Stranici Meddox.com.

 

Korisnik Aplikacije u smislu propisa o zaštiti osobnih podataka i privatnosti je bilo koja fizička koja pristupa Aplikaciji ili Stranici te čiji se osobni podaci obrađuju tijekom korištenja Aplikacije i/ili posjeta Stranice i/ili se obrađuju jer su ne/izravno vezani uz samo korištenje Aplikacije i/ili posjet Stranici (u daljnjem tekstu: «Korisnik» ili  «Ispitanik»).

01
PRIKUPLJANJE I KORIŠTENJE PODATAKA

Na Aplikaciji Meddox i na Stranici Meddox.com prikupljaju se i koriste  podaci korisnika sukladno uslugama za koje se korisnik registrirao i na temelju Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti.  Osim navedenih propisa Aplikaciju i naše usluge uskladili smo sa drugim svim važećim propisima, osobito sa propisima o zaštiti privatnosti i osobnih podataka.

 

Do obrade osobnih podataka dolazi nakon odluke o korištenju Aplikacije stoga možemo reći da je ona dobrovoljna no navedeno nije jedina situacija kada dolazi do obrade podataka stoga je važno da pročitate ovaj dokument kako bi vam bilo jasnije kada, kako i zašto se obrađuju podaci vas kao Korisnika odnosno Ispitanika.


Aplikacija Meddox, kao i Stranica Meddox.com, usklađeni su s europskom Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) - Uredba (EU) 2016/679. (dalje: Uredba)


Službenika za zaštitu podataka možete dobiti na +385951234098 ili na dpo@meddox.com ili slanjem pošiljke na Ilica 1A, 10 000 Zagreb uz naznaku ˝n/r Službenik za zaštitu podataka – Meddox˝.

02
NA ŠTO SE ODNOSI OVA POLITIKA PRIVATNOSTI?

Ova Politika privatnosti odnosi se prvenstveno na Aplikaciju Meddox te na Stranicu Meddox.com i usluge koje one pružaju. Uz navedeno Politika se odnosi i na sigurnost i privatnost podataka koji se prikupljaju od fizičkih osoba koje se registriraju na Aplikaciji (osobni podaci koji se mogu koristiti za identifikaciju fizičke osobe) ili koje posjete Stranicu Meddox.com. 

 

U ovoj Politici ćemo objasniti i koji su mogući drugi načini obrade ukoliko do obrade dolazi izvan Aplikacije ili Stranice Meddox.com, a vezana je ne/izravno uz Aplikaciju odnosno Stranicu.

Za osobne podatke koje obuhvaća ova Politika privatnosti voditelj obrade je Meddox čije sjedište je u Republici Hrvatskoj. 

 

Ova Politika ne odnosi se na pravne osobe u dijelu u kojem ne dolazi do primjene važećih propisa o zaštiti osobnih podataka.

03
PODACI KOJE PRIKUPLJAMO PRILIKOM POSJETA WEB MJESTU I KORIŠTENJA APLIKACIJE

Vaše osobne podatke prikupljamo kada pristupite Stranici Meddox.com, skinete Aplikaciju, kreirate račun i kada koristite Aplikaciju.

 

Registracija na Aplikaciju Meddox omogućuje unos medicinskih nalaza, arhiviranje nalaza, razmjenu nalaza na zahtjev Korisnika sa suradnim zdravstvenim ustanovama Meddoxa, prikaz određenih podataka i podjelu dokumenata t.e izvršavanje drugih usluga koje nudi Meddox, a koje su detaljno opisane u Općim uvjetima i odredbama. Prilikom registracije Korisnik upisuje podatke:

 

·   E-pošta – obrada podataka o e-pošti je potrebna za registraciju, verifikaciju i kasniju možebitnu komunikaciju s Korisnikom putem verificirane e-pošte,

·   Lozinka i pin – lozinka i pin su potrebni za zaštitu korisničkog profila i podatka korisnika.

 

Nakon registracije, Korisnik upisuje podatke koji su potrebni za kreiranje Profila.


Za  korištenje funkcionalnosti zasebnih modula Lijekovi i Kalendar unutar aplikacije, Korisnik upisuje sljedeće podatke u Informacije Profila:

 • Ime – obrada je potrebna radi identifikacije Korisnika,

 • Prezime – obrada je potrebna radi identifikacije Korisnika,

 • Datum rođenja – ova kategorija podataka obrađuje se jer je podatak  potreban radi točnosti referentnih intervala medicinsko-biokemijskih parametara,

 • Spol –  obrada podataka je potrebna radi točnosti referentnih intervala medicinsko-biokemijskih parametara. Ukoliko se Korisnik ne želi izjasniti kojeg je spola, neće mu biti omogućena usporedba i grafički prikaz medicinsko-biokemijskih parametara u odnosu na referentne vrijednosti.

Kako bi Korisnik imao mogućnost automatskog zaprimanja medicinskih nalaza iz suradnih zdravstvenih ustanova Meddoxa unutar Aplikacije kao i mogućnost naručivanja na preglede i pretrage u suradnim zdravstvenim ustanovama putem Aplikacije, Korisnik upisuje sljedeće podatke u sekciju Osobne informacije unutar Profila: 

 
 • OIB – obrada je potrebna radi sigurnog i efektivnog korištenja opcije automatskog zaprimanja nalaza iz odabranih suradnih zdravstvenih ustanova kao i za mogućnost naručivanja na preglede ili dijagnostičke pretrage u odabranim zdravstvenim ustanovama s obzirom da je OIB nedvojbeni identifikator Korisnika

 • Adresa – obrada je potrebna radi korištenja opcije naručivanja na preglede ili dijagnostičke pretrage u odabranim zdravstvenim ustanovama

 • Broj telefona / mobitela - obrada je potrebna radi korištenja opcije naručivanja na preglede ili dijagnostičke pretrage u odabranim zdravstvenim ustanovama, sve s ciljem komunikacije sa Korisnikom i davanja uputa vezanih uz pregled odnosno dijagnostičku pretragu/e.

Bez korištenja gore navedenih kategorija osobnih podataka upisanih u sekciju Osobne informacije nije moguće koristiti  funkcionalnosti automatskog zaprimanja medicinskih nalaza niti naručivanja na preglede i pretrage putem Aplikacijeu jer ne bi bilo moguće pružiti očekivane rezultate niti bi usluga bila u skladu s očekivanjima vas kao Korisnika tei samom specifikacijom Aplikacije kao proizvoda. Popis suradnih zdravstvenih ustanova Meddoxa možete naći na linku: https://meddox.com/hr/suradne_zdravstvene_ustanove.

 

Popunjavanjem sekcije Zdravstveni podaci unutar Profila, Korisniku se omogućava jednostavan i brz pregled na sve sadašnje i ranije dijagnoze, alergije, lijekove te operacije i zahvate. U ovu sekciju Korisnik upisuje sljedeće podatke:

 
 • Težinu

 • Visinu

 • Pušački status

 • Krvnu grupu

 • Dijagnoze ( sadašnje i ranije)

 • Lijekove 

 • Alergije

 • Operacije i zahvate

Osim gore navedenih podataka  na korisničkom profilu korisnik može dodatno unijeti podatke kao što su:

 • Podaci o članovima obitelji
 • Podaci o liječniku/ici/liječnicima
 • Podaci o zdravstvenim pregledima
 • Podaci o dijagnostičkim pretragama
 • Podsjetnike na (kontrolne) preglede
 • Popis lijekova, podsjetnike za uzimanje lijekova, pregled uzimanja lijekova te dozu lijeka koji je propisan Korisniku
 • Druge podatke iz dokumentacije koju želi pohraniti i/ili podijeliti sa odabranim liječnikom.

 

Slijedom navedenog u Aplikaciju je moguće unijeti podatke koji nisu nužni za osnovno funkcioniranje Aplikacije,  ali su potrebni za točnost analize. Osim za točnost analize neke podatke Korisnik može unijeti kako bi si olakšao redovno funkcioniranje i djelovanje uz mnoštvo pregleda i/ili lijekova koje treba popiti, a možebitno će ih zaboraviti. Upravo navedeno je razlog zašto Aplikacija omogućava Korisnicima da unose i medicinsku dokumentaciju, zdravstvene podatke ( primjerice, simptome i vrijeme uzimanja lijekova, dnevne bilješke), podatke o svom liječniku, podsjetnike za preglede i/ili uzimanje lijekova i sl. 

 

Korisnik popunjavanjem podataka u Aplikaciji može i kalendirati odnosno kreirati podsjetnike za  preglede i uzimanje  lijekova ili dodataka prehrani, koliko često i u kojoj dozi mora uzimati lijekove ili dodatke prehrani, koliko mu je lijeka ostalo i sl. O korištenju podsjetnika, kao i o kalendaru Korisnik odlučuje samostalno i dobrovoljno, sve u ovisnosti od vlastitih potreba.

 

Svi podaci koje Korisnik pohranjuje u Aplikaciji Meddox zaštićeni su lozinkom, odnosno pinom,  koju je postavio Korisnik. Korisnik je u mogućnosti odabrati lozinku putem pina.

 

Za čuvanje svih prethodno navedenih podataka u svom korisničkom okruženju kao što je mobilni ili drugi uređaj zadužen je Korisnik koji se registrirao na Aplikaciju Meddox.

 

Dakle, da sumiramo, korištenjem Aplikacije mogu se prikupljati sljedeći podaci:

·      Tehnički podaci o uređajima koji se koriste za pristup Meddox aplikaciji ili web stranici.

·      Vrsta veze koja se koristi (fiksna i/ili mobilna veza).

·      Operacijski sustav koji korisnik koristi prilikom pristupanja Meddox aplikaciji ili web stranici.

·      Tip preglednika.

·      Drugi podaci koji su potrebni za pružanje najboljeg mogućeg korisničkog iskustva i za rješavanje mogućih grešaka u sustavu. 

·      Ostali podaci koje Korisnik pohranjuje u Aplikaciju, a koji su i ranije navedeni u ovim Politikama.

 

Za razliku od podataka u Aplikaciji na Stranici Meddox.com prikupljaju se podaci o IP adresi, geolokaciji korisnika, podaci o korisnicima koji se odluče javiti putem kontakt obrazaca ili kontakt podataka koje je Meddox objavio na Stranici. Uz navedeno prikupljaju se i podaci iz kolačića koje Meddox koristi na Stranici Meddox.com, a o čemu detaljnije možete pročitati u našim Politikama korištenja kolačića.

 

O prihvatu kolačića Korisnik odlučuje samostalno prilikom posjeta Stranici. Korisnik se uvijek može predomisliti i regulirati kasnije svoj odabir kolačića. Svakako napominjemo kako su određeni kolačići nužni za funkcioniranje Stranice te su stoga označeni kao nužni i na njihov odabir Korisnik ne može utjecati.

04
PODACI KOJE OBRAĐUJEMO TIJEKOM REDOVNIH POSLOVNIH AKTIVNOSTI

Važno je naglasiti kako osobne podatke Korisnika Meddox obrađuje i kada je to potrebno za ostvarivanje potreba i zahtjeva vas kao Korisnika, izvršavanje usluga ili za potrebe našeg poslovanja i to:

 

a) u trenutku kada Korisnik pristupi Stranici Meddox prikuplja IP adresu Korisnika koja se, također, smatra osobnim podatkom, a koja ukoliko Korisnik prihvati kategorije kolačića koji se odnose na analitiku ulazi u analizu statistike posjećenosti Stranice,

 

b) u situacijama u kojima Meddox prikuplja druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Stranicu, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristi Korisnik kao i o operativnom sustavu računala Korisnika (što smo i ranije spomenuli) te verziji aplikacije i jezičnim postavkama. Meddox može prikupljati informacije o Korisnikovim klikovima i pristupu Stranici i/ili Aplikaciji koje su prikazane Korisniku, a što je Meddoxu važno radi analize rada, statistike i marketinških aktivnosti,

 

c) kada kontaktirate Meddox i zatražite pomoć ili postavite neko pitanje kako bi Meddox mogao ostvariti neko od prava vas kao Korisnika, a koja su zajamčena važećim propisima. U spomenutim situacijama Meddox će obraditi podatak o e-mail adresi Korisnika, imenu i prezimenu Korisnika, problemu (sadržaj problema), sve s ciljem rješavanja zahtjeva odnosno upita prema Meddoxu,

 

d) kada se obratite Meddoxu putem društvenih mreža Meddox će prikupiti  podatke koje je Korisnik ostavio dostupnima prilikom postavljanja upita ili zahtjeva, sve s ciljem rješavanja upita,

 

e) kada Meddoxu postavite bilo kakav upit vezan uz usluge Meddox će obraditi podatke o kontaktu Korisnika i/ili druge podatke koje Korisnik dostavi Meddoxu prilikom slanja upita,

 

f) kada Meddoxu pošaljete zahtjev za podacima i uslugama koje nudi obradit će se  kontakt i/ili drugi podaci Korisnika, a koje Korisnik dostavlja Meddoxu prilikom slanja upita,

 

g) ako Korisnik pošalje zamolbu za posao Meddox će obraditi podatke o imenu, prezimenu, dobi, zvanju, zanimanju, radnom iskustvu, kontakt telefonu i druge podatke koje sadržava  zamolba Korisnika,

 

h) Meddox mora prikupiti i podatke ( dokaze) o izvršenom brisanju ili promjenama podataka te o danim privolama ukoliko je privola odnosno suglasnost pravni osnov obrade podataka Korisnika; IP adresa ili track ID pomoću  kojega Meddox može znati da je Korisnik dao privolu ili ime, prezime ili drugi identifikator ( npr. e-mail adresa) u slučajevima kada se privola daje na način da sadrži spomenute podatke,

 

i) kada želite da vas Meddox obavještava o različitim događajima, zdravstvenim akcijama, promotivnim ponudama Meddoxovih sponzora ili poslovnih partnera, o savjetima liječnika s kojima Meddox ostvaruje suradnju i sl., sve u sklopu newslettera ili drugog načina obavještavanja (ukoliko ga odaberete) Meddox će obraditi podatak o vašem e-mailu na koji kao Korisnik želite, između ostaloga, primati za vas zanimljive i bitne obavijesti ili podatke o drugom kontaktu ukoliko Korisnik želi da se o navedenom obavještava na drugi način, drugačiji od e-mail poruke,

 

j) kada Korisnik prisustvuje na nekom od događanja koje organizira Meddox, a isto je snimano i/ ili slikano. U navedenom slučaju Meddox će prikupiti podatke Korisnika, no o slikanju i/ili snimanju Meddox će Korisnika dodatno ćemo obavijestiti i Korisnik će uvijek dobiti priliku da ne bude slikan i/ili sniman ili da prigovori takvoj obradi podataka.

 

Gore navedene određene kategorije osobnih podataka Korisnika prikupljamo ili na temelju privole koja je Korisniku prikazana prilikom dolaska na Stranicu putem skočnog prozora, ili na temelju legitimnog interesa (primjerice u slučajevima kada se radi o kolačićima koji su nužni za funkcioniranje web mjesta, ili u slučajevima kada je Korisnik već Meddoxov postojeći Korisnik pa Meddox šalje svojim postojećim Korisnicima određene zanimljive vijesti kako bi promovirao javno zdravstvene i druge akcije).

05
NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA

Načini na koje Meddox Aplikacija prikuplja podatke dijelimo na:

 • Podatke koje Korisnik upisuje prilikom registracije,

 • Podatke koje Korisnik upisuje prilikom popunjavanja korisničkog profila,

 • Podatke koje Korisnik unese u Aplikaciju,

 • Podatke koje Korisnik ostavlja prilikom kontaktiranja korisničke podrške ili e-pošte navedene na Stranici,

 • Podatke koje Korisnik ostavlja putem slanja određenih zahtjeva za ostvarivanjem prava vezanih uz zaštitu osobnih podataka,

 • Podatke koje Korisnik ostavlja prilikom ispunjavanja anketa,

 • Podatke koje Korisnik ostavlja prilikom pretplate na newsletter,

 • Podatke koje Korisnik ostavlja prilikom naručivanja na pretrage i preglede u suradnim zdravstvenim ustanovama Meddoxa, 

 • Podatke koji na zahtjev Korisnika dolaze automatski u Aplikaciju iz suradnih zdravstvenih ustanova Meddoxa

 • Podatke koje Meddox obrađuje o Korisniku tijekom redovnih poslovnih aktivnosti te

 • Podatke koje Korisnik ustupi tražeći određenu obradu, sve na zahtjev samog Korisnika.

06
KOLAČIĆI (eng. COOKIES)

Aplikacija i web stranica prikupljaju podatke i putem korištenja kolačića i sličnih tehnologija. Više informacija o kolačićima koji se koriste možete pronaći Politikama korištenja kolačića.

 

Važno nam je da znate kako se Korisnik o odabranim kategorijama kolačića uvijek može predomisliti putem skočnog prozora ili ovdje.

07
KORIŠTENJE I DIJELJENJE PODATAKA

Podaci Korisnika koriste se za, odnosno u sljedeće svrhe:

 

 • Korištenje Aplikacije i pružanje različitih funkcionalnosti Aplikacije (povezivanje s referentnim intervalima medicinsko biokemijskih parametara i sl.) odnosno pružanje usluga Meddoxa

 

 • Komunikaciju Aplikacije s Korisnicima (novim porukama na Aplikaciji ili Stranici te razgovore s korisničkom podrškom i sl.)

 

 • Analize i izvještaje grupnih anonimiziranih pokazatelja ili statističkih izvještaja

 

 • Edukativne svrhe, svrhe znanstvenog istraživanja i statistike ponašanja Korisnika

 

 • Slanje informacija putem newslettera ili drugih odabranih kanala o javnozdravstvenim događanjima, novim funkcionalnostima aplikacije, novim metodama liječenja i sl.

 

 • Dijeljenje medicinske dokumentacije s pravnim i/ili fizičkim osobama koje odabere sam Korisnik (npr. s odabranim liječnikom ili suradnom ili drugom zdravstvenom ustanovom)

 

 • Naručivanje Korisnika na preglede i pretrage u suradnim zdravstvenim ustanovama Meddoxa

 

 • Vođenje zdravstvenih kartona odnosno dokumentacije od strane odabranih liječnika odnosno povezivanje Korisnika sa odabranim liječnikom

 

 • Promoviranje određenih usluga naših poslovnih partnera za koje držimo da bi doprinijeli boljem javno zdravstvenom stanju i obaviještenosti građana, ali time i Korisnika Aplikacije.

Ako dođe do dijeljenja osobnih podataka Korisnika u znanstvene svrhe ili temeljem legitimnog interesa, obrada podataka provest će se u skladu s pravilima Uredbe, a osobito s člankom 9. stavkom 2. točkom j. Uredbe (obrada u svrhe znanstvenog istraživanja) odnosno člankom 6. stavkom 1. točke f. Uredbe (potrebe legitimnog interesa voditelja obrade ili treće strane).

 

Osobni podaci Korisnika se uglavnom prikupljaju izravno od Korisnika kada ih Korisnik unese u Aplikaciju ili kada Korisnik posjećuje Stranicu i odabere neku od funkcionalnosti putem kojih se direktno i dobrovoljno prikupljaju neke kategorije osobnih podataka.

 

Meddox pruža Korisniku mogućnost dijeljenja medicinskih/zdravstvenih podataka s drugima (putem poveznice ili e-pošte ili direktno putem Aplikacije). U zadnje navedenom slučaju podaci su zaštićeni lozinkom koja je poznata samo Korisniku i osobi s kojom Korisnik dijeli podatke (npr. liječnik).

 

U slučaju zahtjeva Korisnika da se podaci dijele sa pravnim i/ili fizičkim osobama isto će se učiniti ili na temelju zahtjeva ispitanika odnosno Korisnika pa posljedično radi izvršavanja obveza Meddoxa ili na temelju suglasnosti, sve ovisno o tome radi li se o zahtjevu za ostvarivanjem nekog prava Korisnika ili o drugim zahtjevima Korisnsika koji se ne mogu podvesti pod zahtjeve koji se tiču zaštite osobnih podataka.

 

Podatke koje Meddox  obrađuje može dijeliti i sa servisima koje Meddox koristi u svrhu poboljšanja usluge ili za izvršavanje određenih obveza koje se moraju izvršavati sukladno važećim propisima, a Meddoxu ih izvršavaju treće strane kao njegovi poslovni partneri.

 

Servisi koji se koriste za poboljšanje aplikacije također se nazivaju izvršitelji obrade, a koriste se za:

 • analitičke alate (Google Analytics, Clarity, Firebase i QuickSight)

 • za usluge komunikacije s korisničkom podrškom putem prozora za e-poštu i drugih kanala komunikacije ( Webpower Adria d.o.o.)

 • za razvoj, programsku podršku i administraciju (Factory d.o.o.)

 • za razvoj i održavanje mobilne aplikacije (Azikus d.o.o.)

 • za digitalni marketing 

 • marketinške aktivnosti kampanja na digitalnim kanalima

 • Pimcore sustav pohranjivanja podataka i izvještavanja 

 • za održavanje tehničkih, sigurnosnih i organizacijskih mjera zaštite

 • za analize i izradu izvještaja grupnih anonimiziranih pokazatelja ili statističkih izvještaja 

 • pružanje usluge vanjskog službenika za zaštitu podataka (Presido d.o.o.)

 

Meddox može od anonimiziranih podataka kreirati i podijeliti izvještaje bazirane na nekom uzorku ili za neki vremenski period, sukladno važećim propisima i načelima zaštite podataka koja se ne odnosi na obradu osobnih podataka s obzirom da su učinjeni anonimnima na način da se identitet ispitanika ne može utvrditi.

 

Dodatno, Meddox može na temelju legitimnog interesa poslati prilagođeni newsletter i to postojećim Korisnicima koji se grupiraju po izraženim potrebama i/ili interesima odnosno interesnim temama, zadnje navedeno ovisno o podacima i interesima koje Korisnik unese u aplikaciju ili ih izrazi na drugi način. Korisnicima se omogućava primanje newslettera prilagođenog njihovim očekivanjima i potrebamaKorisniku. Meddox za cilj ima pružiti Korisniku relevantne informacije koje su prilagođene njemu i na taj način ispuniti jedan od svojih poslovnih ciljeva promicanja zdravstvenih standarda, preporuka, vrijednosti i ciljeva kojima se, između ostaloga, štiti i javno zdravlje odnosno zdravlje Korisnika ili se Korisnike upozorava na neka stanja koja mogu biti ili jesu ugrožavajuća za njega odnosno javno zdravlje.

 

Korisnik u svakom slučaju ima pravo prigovora slanju prilagođenog newslettera koje može ostvariti kontaktiranjem korisničke podrške info@meddox.com ili službenika za zaštitu podataka dpo@meddox.com.

 

Ako Korisnik uloži prigovor, ali se izjasni da i dalje želi primati newsletter, nastavit će primati opće, generalne i neprilagođene informacije putem newslettera, naravno, samo ukoliko on želi navedeno.

 

U slučaju da Korisnik ima upit koji se tiče zaštite osobnih podataka, osobito kada Korisnik Meddoxu pošalje zahtjev kojim želi ostvariti neko od svojih prava, zahtjev i/ili drugi upit Meddox će podijeliti s našim vanjskim službenikom za zaštitu podataka.

08
POVEZNICE NA WEB STRANICE I SERVISE

Sadržaj koji Meddox objavljuje može povremeno sadržavati poveznice na web stranice i servise trećih strana (društvene mreže, blogovi, e-pošta oglašivača). Ova Politika privatnosti koja se odnosi na rad voditelja obrade, Aplikaciju Meddox  i Stranicu Meddox.com ne odnosi se na takve vanjske servise ili treće strane čija web mjesta mogu biti dostupna putem linkova.

 

Kako bi Korisnik lakše ostvario svoja prava od trećih strana na čije politike privatnosti Meddox ne može utjecati navodi najvažnije linkove kao i kontakte njihovih službenika za zaštitu podataka.

 

https://policies.google.com/privacy

  Kontakt službenika za zaštitu podataka:     https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form  

 

https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

https://www.apple.com/legal/privacy/hr/

  Kontakt službenika za zaštitu podataka:     https://www.apple.com/hr/privacy/contact/  

 

https://hr-hr.facebook.com/privacy/explanation/

  Kontakt službenika za zaštitu podataka:     https://hr-hr.facebook.com/policy.php
  https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970  

 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

  Kontakt službenika za zaštitu podataka:     https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
  https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO  

 

Podaci koje prikupljaju Google, LinkedIn, Apple i/ili Meta Platforms mogu uključivati jedinstvene identifikatore, vrstu i postavke preglednika, vrstu i postavke uređaja, operativni sustav, podatke o mobilnoj mreži (uključujući ime operatera i telefonski broj) te broj verzije aplikacije, podatke o interakciji aplikacija, preglednika i uređaja, uključujući IP adresu, izvješća o rušenju, aktivnost sustava te datum, vrijeme i URL zahtjeva za upućivanje.

 

Meddox ne može utjecati na obradu osobnih podataka Korinsika od strane Google-a, LinkedIn-a, Apple-a i/ili Meta Platforms, kao posljedicu Korisnikove upotrebe spomenutih alata. Meddox moli sve Korinsike da budu pažljivi jer možda kao Korisnik koristite usluge još takvih sličnih pružatelja usluga.

09
PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA I PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA

Meddox osobne podatke Korisnika može dati Meddoxovim pouzdanim partnerima koji održavaju aplikaciju i IT sustav ili pružaju usluge u ime Meddoxa. Primjerice marketing, financije, oglašavanje, obrada plaćanja, dostava i druge usluge. Pružatelji usluga  s kojima Meddox ima ugovorni odnos obvezni su, prema relevantnim ugovorima, koristiti povjerene podatke samo u skladu s pravilima i uputama Meddoxa te isključivo u strogo određene svrhe koje se navode u ugovorima koje Meddox sklapa s takvim pružateljima usluga. Također, takvi, navedeni pružatelji usluga su dužni na odgovarajući način zaštititi osobne podatke Korisnika i čuvati ih kao profesionalnu tajnu. Više o poslovnim partnerima Meddoxa pročitajte pod ˝07 Korištenje i dijeljenje podataka˝.

 

Meddoxu kao voditelju obrade stalo je do zaštite podataka Korisnika stoga  obavještavamo Korisnike kako u nekim slučajevima, poslovni partneri Meddoxa mogu podatke Korisnika obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje Meddox sklapa s takvim subjektima obvezuju ih da podacima Korisnika postupaju sa posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima na snazi u državama članicama Europske unije. Meddox redovno vrši provjere sigurnosnih standarda koje Meddoxovi poslovni partneri jamče kako bi osigurali zaštitu svih Korisnika sa najnovijim standardima odobrenim i sugeriranim od strane nadležnih institucija.

 

Svrhe u koje Meddox dijeli podatke s Meddoxovim pouzdanim partnerima su na primjer, potrebe marketinga, pohrana određenih i zaštićenih podataka u oblaku, ispunjavanje ugovornih i zakonskih obveza i drugo. Ti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također, obvezujemo ih da adekvatno zaštitite podatke Korisnika i da ih smatraju poslovnom tajnom.

 

Jednom godišnje radimo reviziju svih Meddoxovih partnera kako bi znali da je zaštita Korisnikovih osobnih podataka i dalje na zahtijevanoj razini te da je u skladu sa važećim propisima.

10
ZAKONSKI OKVIRI

Aplikacija Meddox i Stranica  podliježu različitim zakonima i na zahtjev tijela državne vlasti ili nekog drugog oblika pravne obaveze može podijeliti podatke Korisnika.

 

U slučaju reorganizacije ili prijenosa vlasništva Aplikacije i Stranice Meddox ima pravo prenijeti osobne podatke Korisnika uključenoj trećoj strani koja će ih zaštiti u najmanje jednakoj mjeri kao Meddox u ovoj  Politici privatnosti.

 

Aplikacija Meddox ne podliježe Zakonu o medicinskim proizvodima.

11
PRAVA KORISNIKA

 

Korisnik ima pravo na:

 • Informaciju za što se njegovi osobni podaci koriste.
 • Pristup osobnim podacima - Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima u profilu Korisnika.
 • Pravo na ispravak - Korisnik u svakom trenutku može ispravljati vlastite osobne podatke u profilu korisnika.
 • Pravo na brisanje - Korisnik u svakom trenutku može izbrisati vlastiti profil sa Aplikacije.
 • Pravo na ograničavanje obrade - Korisnik ima pravo zahtijevati da se njegovi podaci koriste isključivo za namjenu za koju je dao privolu.
 • Pravo na prigovor - korisnik može u svakom trenutku poslati prigovor na dpo@meddox.com  ili nazvati na +385951234098.
 • Prava vezana uz automatsko donošenje odluka - Korisnik ima pravo pojašnjenja njegovih prava u slučaju automatiziranog donošenja odluka ili profiliranja.
 • Pravo na prenosivost podataka – Korisnik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi
 • Odgovornost i upravljanje - Korisnik ima pravo biti upoznat s odgovornostima i upravljanjem njegovim osobnim podacima.
 • Izvještavanje o povredi - Korisnik ima pravo biti obaviješten u slučaju bilo kakve povrede privatnosti osobnih podataka.

 

Korisnik u svakom trenutku može u svom korisničkom profilu podatke mijenjati, ispravljati ili brisati ili može deaktivirati profil.

 

Uz sve navedeno, Korisnik ima pravo na zaborav unesenih osobnih podataka od strane Društva, odnosno brisanje profila. Ukoliko Korisnik želi izbrisati svoj profil, mora to učiniti u postavkama Aplikacije klikom na Izbriši profil ili poslati e-poštu sa zahtjevom na e-mail adresu complaint@meddox.com, nakon čega će Korisnik dobiti obavijest o brisanju njegovih podataka, sve nakon što se razmotri zahtjev Korisnika. Jednom u potpunosti izbrisani profil nije moguće ponovno uspostaviti ili doći do ponovno do podataka. O razlici brisanja i deaktivacije pročitajte više u Općim uvjetima i odredbama.

 

Promjena e-pošte za registraciju Korisnika moguća je uz pismeni zahtjev koji je potrebno poslati na e-mail info@meddox.com ili dpo@meddox.com. Primitkom zahtjeva Korisnik će dobiti daljnje upute o mogućnostima promjene e-pošte.

 

Ako Korisnik želi saznati više ili iskoristiti neko od navedenih prava, može se uvijek slobodno obratiti Meddoxovom službeniku za zaštitu osobnih podataka putem e-maila complaint@meddox.com

 

Ako Korisnik smatra da su mu povrijeđena prava, Korisnik ima pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu. S obzirom na sjedište te mjesto donošenja odluka nadležno nadzorno tijelo nalazi se u Republici Hrvatskoj (Agencija za zaštitu osobnih podataka).

 

U odnosu na pružatelje usluga u poglavlju 08 POVEZNICE NA WEB STRANICE I SERVISE s obzirom da se radi o samostalnim voditeljima obrade možete se obratiti osim nadzornom tijelu u Republici Hrvatskoj i nadzornom tijelu u Irskoj odnosno Irskom povjereniku za zaštitu podataka.

 

Posebna napomena: Kada Korisnik podnese zahtjev za ostvarivanjem prava, osobito u smislu primjene propisa o zaštiti osobnih podataka (primjerice, zahtjev Korisnika za pristupom svim podacima) Meddox će morati prije ostvarivanja samog prava Korisnika izvršiti identifikaciju Korisnika, sve kako bi se otklonila bilo kakva sumnja i mogućnost da se podaci Korisnika pošalju i/ili ustupe neovlaštenim (trećim) osobama (stranama). Sukladno internim aktima Meddoxa provjera identifikacije Korisnika obvezno se mora izvršiti od strane službenika za zaštitu podataka u slučaju kada Meddox nema evidentiranog Korisnika i/ili svi podaci koje Korisnik stavlja Meddoxu na raspolaganje prilikom podnošenja zahtjeva nisu u skladu odnosno ne odgovaraju podacima koji se alaze u sustavima Meddoxa.

12
TEMELJ OBRADE PODATAKA

Prilikom odabira kategorija kolačića u skočnom prozoru koji se pojavljuje na web mjestu Korisnik daje privolu. Iznimno privola nije pravni osnov u slučaju nužnih kolačića bez kojih nije moguć rad web mjesta, osobito na način kakav očekuju korisnici odnosno ispitanici.

 

Prilikom registracije u aplikaciju Korisnik prihvaća Opće uvjete i odredbe korištenja aplikacije te ovu Politiku privatnosti. Dio Politike privatnosti je i Politika korištenja kolačića.

 

Uz navedeno, pravna osnova za obradu podataka Korisnika, koji se navode u ovim Politikama, a ovisno o svrhama, je obrada u skladu s člankom 9. stavkom 2. točkom j. Uredbe (obrada je nužna u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe), odnosno obrada za potrebe legitimnog interesa voditelja obrade ili treće strane, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točke f. Uredbe.

 

Također, Meddox može obraditi osobne podatke Korisnika ako je to potrebno za poštivanje zakonske obveze kojoj podliježe Meddox.

 

U slučaju da je za obradu osobnih podataka potrebna dodatna suglasnost (privola), voditelj obrade će zahtijevati takvu suglasnost, a prilikom korištenja privole kao pravnog osnova vodit će se i evidencija o danim privolama.

13
POHRANJIVANJE OSOBNIH PODATAKA

 

Osobni podaci Korisnika koji se prikupljaju bit će pohranjeni u sigurnom okruženju i zaštićeni su od bilo kakvog neovlaštenog pristupa, otkrivanja, korištenja, izmjene ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

 

Podaci prikupljeni u svrhe navedene u ovim Politikama privatnosti pohranjuju se samo onoliko dugo koliko je to potrebno za navedene svrhe. Osobni podaci Korisnika neće se čuvati u obliku koji omogućuje identifikaciju Korisnika dulje nego što Meddox razumno smatra potrebnim za ispunjenje svrhe u koju su podaci prikupljeni i obrađeni. Meddox će pohraniti određene osobne podatke Korisnika na vrijeme koje je određeno zakonom ili propisom koji Meddox obvezuje na pohranu podataka. Preciznije,  Meddox pohranjuje osobne podatke dok Korisnik ili administrator Aplikacije ne izbriše račun.

 

Dodatno, osobni podaci Korisnika mogu se obrađivati do okončanja sudskog, upravnog ili izvansudskog postupka, uključujući i rok za podnošenje pravnih lijekova.

 

Meddox pohranjuje osobne podatke dok Korisnik ili administrator Aplikacije ne izbriše račun.

 

Osobni podaci Korisnika mogu se obrađivati do okončanja sudskog, upravnog ili izvansudskog postupka, uključujući i rok za podnošenje pravnih lijekova.

14
IZMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

 

Nova Politika privatnosti bit će objavljena na službenim stranicama Meddox.com i u Aplikaciji čime se obavještava i ispitanike o stupanju iste na snagu kao i njezinoj primjeni.

 

Zadnji puta ažurirano: Zagreb, 22.03.2024.
Datum stupanja na snagu dopunjene Politike: 22.03.2024.