Zloćudne bolesti

Tumor je dijagnoza s kojom se iz godine u godinu suočava sve veći broj ljudi. Može se razviti u nekom organu pa ga smatramo solidnim tumorom ili zahvatiti krvne stanice pa ga smatramo hematološkim tumorom. Simptomi mogu biti različiti ovisno o mjestu i vrsti tumora. Maligni oblik nazivamo rakom ili karcinomom.  Kako bi se sa zloćudnom bolesti što bolje nosili, važno ju je razumjeti. 
 

Za bolje razumijevanje bolesti pogledaj značenje osnovnih pojmova u rječniku Zloćudne bolesti.

adjuvantno/ neoadjuvantno

Adjuvantno/neoadjuvantno – adjuvantna terapija preventivno je liječenje, davanje lijekova ili druge vrste terapije kako bi se nakon već uspješnog odstranjivanja tumora smanjio rizik ponovne pojave tumora ili metastaza. Ako se ovakvo liječenje započne i prije odstranjenja tumora, naziva se neoadjuvantnim liječenjem.

alogenična transplantacija

Alogenična transplantacija koštane srži je presađivanje krvotvornih stanica od zdravog srodnog (obiteljskog) ili nesrodnog davatelja. Najčešće se koristi za liječenje akutnih leukemija.

angiografija

Angiografija je dijagnostička pretraga prilikom koje se, pomoću rendgenskog zračenja i kontrastnog sredstva, posebnom tehnikom snimaju krvne žile.

aplazija koštane srži

Aplazija koštane srži je stanje u kojem je smanjen broj krvotvornih stanica u koštanoj srži zbog čega se razvija i nedostatak krvnih stanica u perifernoj krvi uključujući anemiju, leukopeniju i trombocitopeniju.

autologna transplantacija

Autologna transplantacija koštane srži je presađivanje vlastitih krvotvornih stanica (bolesnik je sam sebi davatelj).

benigno

Benigno – dobroćudno, bezopasno, nešto što neće ostaviti ozbiljne posljedice.

biološka terapija

Biološka terapija jedna je vrsta ciljane terapije, predstavlja terapiju lijekovima koji se proizvode posebnom tehnologijom za čiju je proizvodnju potreban „živi“ biološki izvor (žive stanice, npr. bakterija).

biopsija

Biopsija je uzimanje većeg uzorka tkiva uz pomoć široke igle ili kirurškim zahvatom (kojim se uzima cijeli tumor ili dio tumora) za analizu. Metoda je pouzdanija od citološke punkcije.

centralni venski kateter (PIK, PORT)

Centralni venski kateter (PIK, PORT) je posebna ugrađena plastična cjevčica koja se pod lokalnom anestezijom uvodi pacijentu u veliku venu kako bi dulje vremena bila dostupna za davanje lijekova infuzijom (osobito kod kemoterapije) te vađenja krvi ili davanje kontrastnih sredstava.

citološka punkcija

Citološka punkcija predstavlja uzimanje uzorka (stanica) tankom iglom. Uzorak se analizira pod mikroskopom i uz korištenje specijalnih boja. Metoda najčešće nije dovoljna za postavljanje dijagnoze, zbog malog uzorka.

citostatici

Citostatici su antitumorski lijekovi za zloćudne bolesti koji uništavaju stanice tumora, ali i zdrave stanice u tijelu bolesnika. Mogu se davati u obliku infuzije, injekcije, tableta.

CT

CT je kompjutorizirana tomografija, odnosno kompjutorski pojačana rendgenska metoda, rendgensko slojevito snimanje željenog dijela tijela. Može se dodatno primijeniti kontrastno sredstvo bilo u venu, bilo na usta ili oboje kako bi se bolje prikazali organi i krvne žile.

endokrina terapija

Endokrina terapija (protuhormonska terapija) je terapija koja se koristi za liječenje tumora za čiji su rast potrebni hormoni (najčešće muški ili ženski spolni hormoni).

eritrociti (anemija)

Eritrociti (anemija) su crvene krvne stanice koje služe za dopremu kisika stanicama i odnošenje ugljikova dioksida. Anemija je stanje koje se odnosi na smanjeni broj crvenih krvnih stanica (eritrocita) u krvi i/ili smanjenu količinu hemoglobina.

gradus

Gradus je mjera kojom opisujemo stupanj zloćudnosti tumora, što je brojka veća, tumor je zloćudniji.

GvHD

GvHD (engl. graft versus host disease) je reakcija davatelja protiv primatelja koja se ponekad javlja nakon alogenične transplantacije koštane srži, a predstavlja reakciju davateljevih stanica protiv primatelja, transplantirane stanice napadaju organe i tkiva primatelja. Najčešće su zahvaćeni organi koža, crijeva i jetra.

hematolog

Hematolog je liječnik specijalist koji se bavi dijagnosticiranjem i liječenjem bolesti i poremećaja krvi i krvotvornih organa (jetra, slezena, koštana srž).

hemoglobin

Hemoglobin je bjelančevina, najvažniji dio crvene krvne stanice (eritrocita) koji prenosi kisik i ugljikov dioksid u organizmu.

hemoliza

Hemoliza označava raspadanje odnosno razgradnju crvenih krvnih stanica u krvnim žilama ili tkivima, zbog pojačane razgradnje skraćen je život eritrocita u cirkulaciji što uzrokuje anemiju.

hemostaza

Hemostaza je proces koji se aktivira oštećenjem krvnih žila i krvarenjem, kojim se zaustavlja krvarenje zajedničkim djelovanjem trombocita i brojnih faktora zgrušavanja.

imunoterapija

Imunoterapija je terapija kod koje se bolesnici liječe lijekovima koji potiču odnosno mijenjaju obrambeni (imunosni) sustav bolesnika s malignom bolešću da se izbori protiv zloćudne bolesti.

kaheksija

Kaheksija je nagli neželjeni gubitak tjelesne težine, slabost, nedostatak apetita, mršavljenje zbog teže bolesti ili zahtjevnog liječenja tumorskih bolesti.

karcinom/rak

Karcinom/rak je svaki zloćudni tumor, a karcinom je zloćudni tumor tzv. “epitelnog” podrijetla, odnosno nastao od stanica koje pokrivaju dišni, probavni sustav, kanaliće žlijezda npr. dojke itd.

kemoterapija

Kemoterapija je liječenje citostaticima, primjena citostatika (citostatskih lijekova) u svrhu liječenja bolesti. Može se davati u obliku tableta, injekcija ili infuzije. Može biti monoterapija kada se primjenjuje samo jedan citostatik ili polikemoterapija kada se kombinira više citostatika.

KKS

Kompletna krvna slika daje podatke o crvenim krvnim stanicama (eritrocitima), bijelim krvnim stanicama (leukocitima) i krvnim pločicama koje su važne za zgrušavanje krvi (trombociti). Analizira se radi procjene općeg zdravstvenog stanja.

krv

Krv je crvena tekućina koja protječe kroz srce i krvne žile, a kroz tijelo prenosi hranjive sastojke i kisik. Sastoji se od plazme i krvnih stanica.

krvna grupa

Krvna grupa je nasljedna i nepromjenjiva, a određuje se na osnovi prisustva ili odsustva određenih markera (antigena) na površini crvenih krvnih stanica. Postoje četiri krvne grupe A, B, AB i 0. Bolesnik liječen transfuzijama krvi može bez opasnosti primiti samo transfuziju krvi svoje krvne grupe.

koagulogram

Koagulogram je skup laboratorijskih pretraga krvi kojima možemo procijeniti postoje li poremećaji u zgrušavanju krvi i kakav je utjecaj lijekova na zgrušavanje krvi.

koštana srž

Koštana srž je krvotvorno tkivo, a smještena je u šupljinama dugih i plosnatih kostiju. U koštanoj srži nastaju sve krvne stanice.

leukemija

Leukemija je zloćudna bolest krvotvornih organa, najčešće koštane srži. Prema brzini razvoja bolesti dijeli se na akutnu i kroničnu, a prema zahvaćenosti krvnih stanica dijeli se na mijeloičnu i limfatičnu (limfoblastičnu).

leukociti (leukopenija, leukocitoza)

Leukociti (leukopenija, leukocitoza) su bijele krvne stanice čija je osnovna uloga obrana organizma od bakterija, virusa i gljivica, kao i od stranih tijela. Povećani broj leukocita nazivamo leukocitoza, a smanjeni broj leukocita nazivano leukopenija.

limfa

Limfa je tekućina, podrijetlom iz krvne plazme, koja se nalazi između stanica našeg organizma. Protječe limfnim žilama do limfnih čvorova gdje se čisti od bakterija i drugih čestica te se vraća u krv.

limfociti

Limfociti su najmanje bijele krvne stanice koje su odgovorne za imunološki odgovor, obranu organizma od infekcija. Limfocitoza je stanje u kojem je broj limfocita povećan.

limfom

Limfomi su maligne bolesti koje nastaju klonalnom proliferacijom limfatičnog ili retikuloendotelnog sustava. Najčešće nastaju u limfnim čvorovima i manifestiraju se povećanjem jednog ili više limfnih čvorova. Najjednostavnija je podjela na Hodgkinove limfome i ne-Hodgkinove lifmome.

maligno

Maligno – zloćudno, opasno, ostavlja ozbiljne posljedice.

mamografija

Mamografija je rendgenska pretraga za detaljni pregled dojki. Koristi se kao osnovna metoda za rano otkrivanje raka dojke. Uređaj za snimanje nazivamo mamogram.

metastaze

Metastaze su nakupina tumorskih stanica koje su se proširile iz glavnog tumora u udaljenije dijelove tijela. Najčešće se šire krvnim ili limfnim putovima.

mijelom

Mijelom je maligna bolest koštane srži koja se manifestira nekontroliranom proliferacijom plazma stanica koje onda infiltriraju koštanu srž i razgrađuju kost te najčešće proizvode paraprotein koji se nakuplja u krvi, a može dovesti do oštećenja bubrega i drugih manje čestih komplikacija.

morfologija

Morfologija je izgled i građa tumorskih stanica, način širenja prema okolnom tkivu.

magnetska rezonanca (MR, engl. magnetic resonance imaging – MRI)

Dijagnostička metoda koja se pomoću jakog magnetskog polja koristi za stvaranje detaljnih slika organa i tkiva. MR omogućava liječnicima da bolje vide razliku između zdravog i bolesnog tkiva te se koristi i za praćenje učinaka liječenja.

mukozitis

Mukozitis je bolno upalno oštećenje sluznice probavnog i dišnog sustava (od usta do završnog dijela crijeva, ali i sluznice grkljana i dušnika) nastalo kao posljedica primjene lijekova protiv raka i/ili liječenja zračenjem.

neutropenija/ febrilna neutropenija

Neutropenija / febrilna neutropenija je stanje smanjenog broja neutrofila (bijelih krvnih stanica) što može uzrokovati oslabljenu otpornost organizma, pa mogu nastupiti infekcije praćene temperaturom. Ako je iznad 38 stupnjeva, nazivamo ju febrilnom neutropenijom i tada se hitno trebate javiti liječniku.

petehije

Petehije su sitna točkasta krvarenja koja se javljaju po koži i po sluznicama, često ih vidimo kod bolesnika koji imaju niske trombocite.

pH krvi

pH krvi mjera je kiselosti krvne tekućine koja bi trebala biti stabilna, oko 7,35 – 7,55. Ako je krv prekisela, mogu se pojaviti neke bolesti i promjene u organizmu. Nije važna u liječenju raka i malignih hematoloških bolesti.

plazma

Plazma je tekući dio krvi u kojem plivaju krvne stanice, a sadržava oko 90 % vode u kojoj su otopljene soli, bjelančevine, šećeri i masti.

policitemija

Policitemija je povećani udio eritrocita u krvi.

premedikacija

Premedikacija je primjena određenih lijekova prije operacije, dijagnostičkih postupaka, kemoterapije ili zračenja kako bi se spriječile neželjene reakcije.

profilaksa

Profilaksa je primjena određenih lijekova u svrhu sprječavanja nuspojava, infekcija ili oštećenja organa ili tkiva.

recidiv

Recidiv je povratak bolesti/raka nakon što je uspješno operiran i/ili liječen kemoterapijom i zračenjem. Može biti na istome mjestu gdje je bio prvotni tumor (lokalni povrat), a može se pojaviti drugdje u tijelu u vidu metastaza (udaljeni povrat).

remisija/regresija tumora

Remisija/regresija je stanje kad kod bolesnika dolazi do potpunog ili djelomičnog nestanka tumora. Ovisno o tome imamo kompletnu remisiju/regresiju (nema znakova tumora) ili parcijalnu remisiju/regresiju (najmanje 50 % smanjenja veličine tumora).

resekcija

Resekcija je odstranjenje dijela organa ili tkiva najčešće zbog zahvaćenosti tumorskim procesom.

rhezus faktor

Rhezus faktor (Rh faktor) je vrsta proteina koji se nalazi na krvnim stanicama. Kao i krvna grupa, nasljedan je i nepromjenjiv. Većina ljudi ima protein, što se označava kao Rh pozitivno, a oni koji nemaju ovaj faktor su Rh negativni.

scintigrafija

Scintigrafija je dijagnostička metoda kod koje se koriste radioaktivne tvari te se snima njihova raspodjela u pojedinim dijelovima tijela. Koristi se u svrhu otkrivanja metastaza ili/i praćenja učinka liječenja.

sedimentacija (SE)

Sedimentacija je laboratorijski test kojim se mjeri vrijeme koje je potrebno crvenim krvnim stanicama (eritrocitima) da se natalože na dnu laboratorijske epruvete. Sedimentacija može biti ubrzana u starijoj dobi i trudnoći, ali može biti i znak upala i nekih zloćudnih bolesti.

slezena

Slezena je organ smješten u trbuhu ispod lijevog rebrenog luka koji proizvodi, sprema, razara i otklanja oštećene krvne stanice.

stadiji proširenosti

Stadiji proširenosti utvrđuju se kako bismo odredili koliko se opsežno zloćudni tumor proširio u tijelu bolesnika. Što su stadij i proširenosti i zloćudnosti veći, to su posljedice ozbiljnije i prognoze za preživljavanje lošije.

transfuzija

Transfuzija je način liječenja pri kojem bolesnik prima krvne pripravke ili derivate plazme pripremljene od ljudske krvi, npr. kod teške anemije primjena pripravaka eritrocita ili kod trombocitopenije koncentrata trombocita.

trombociti (trombocitopenija, trombocitoza)

Trombociti (trombocitopenija, trombocitoza) su krvne pločice. Njihova je osnovna uloga da sudjeluju u zgrušavanju krvi (zaustavljanju krvarenja). Povećan broj trombocita naziva se trombocitoza, a smanjeni broj trombocitopenija.

tromboza

Tromboza predstavlja stvaranje ugruška u krvnoj žili koji ju u potpunosti ili djelomično začepi i ometa protok krvi. Ponekad otputuje u druge dijelove tijela (najčešće pluća) pa može nastati embolija.

tumor/ neoplazma

Tumor/neoplazma je svaka izraslina na tkivima i organima, a može biti dobroćudan (benigan) ili zloćudan (maligan).

tumorski markeri

Tumorski markeri su tvari koje zloćudni tumori otpuštaju u krv i čiju koncentraciju onda možemo mjeriti iz krvi. Najčešće se koriste za praćenje učinka liječenja, a ne za rano otkrivanje. Kod zdravih su osoba prisutni u malim količinama dok se njihova povećana koncentracija povezuje s određenom malignom bolesti.

onkofertilitet

Onkofertilitet je naziv za niz mjera i postupaka kojima nastojimo očuvati plodnost kod oboljelih od raka jer liječenje raka može utjecati na gubitak plodnosti.

onkolog

Onkolog je liječnik specijalist koji se bavi dijagnosticiranjem i liječenjem raka (sustavnim liječenjem raka ili zračenjem pa razlikujemo internističke onkologe i radioterapijske onkologe).

zračenje/ radioterapija

Zračenje/radioterapija je metoda kod koje se za liječenje tumora koristi ionizirajuće zračenje kojim se oslobađa velika energija u svrhu uništavanja stanica raka.

Zdravstveni rječnik iz područja zloćudnih bolesti pripremili:

prim. Sandra Bašić Kinda, dr.med., spec. internist, subspec. hematologije
doc.dr.sc. Natalija Dedić Plavetić, dr.med., spec. internist i subspec. internističke onkologije
doc.dr.sc. Arijana Meštrović, mag. pharm.
Datum sastavljanja: ožujak, 2021.