Rak prostate

Rak prostate javlja se u muškaraca. Obično je riječ o adenokarcinomu. Simptomi su rijetki i javljaju se kad nastupi začepljenje uretre. Na dijagnozu upućuju digitorektalni pregled i mjerenje PSA, a potvrđuje se uzimanjem uzorka tkiva. Liječi se uklanjanjem prostate, radioterapijom, a u starijih bolesnika i pomnim praćenjem bez intervencije.

 

Za bolje razumijevanje bolesti pogledaj značenje osnovnih pojmova u rječniku Rak prostate.

adenokarcinom

Vrsta zloćudnog tumora (novotvorine) koja potječe iz žljezdanog tkiva različitih organa. Adenokarcinomi imaju sposobnost širenja u limfne čvorove i stvaranja udaljenih presadnica (metastaza). Predstavljaju najčešće zloćudne tumore. Najčešće se javlja u debelom crijevu, dojci i prostati.

neoadjuvantno/adjuvantno

Neoadjuvantna terapija onkološko je liječenje koje se provodi prije kirurškog zahvata, a adjuvantna terapija onkološko liječenje koje se provodi nakon operativnog zahvata. 

agonist hormona za oslobađanje luteinizirajućeg hormona - (engl. Luteinizing hormone releasing hormone - LHRH agonist)

LHRH agonisti su lijekovi koji svojim djelovanjem sprječavaju testise u stvaranju spolnih hormona poput testosterona. Indirektno blokiraju stvaranje hormona u hipofizi što za posljedicu ima smanjenje stvaranja testosterona.

aktivno praćenje / aktivni nadzor

Podrazumijeva pomno i redovito praćenje bolesnika s poduzimanjem određenih dijagnostičkih postupaka u svrhu pravovremenog otkrivanja promjena osobine raka prostate.

androgena deprivacija

Podrazumijeva postupak koji ima za cilj umanjiti ili blokirati proizvodnju muških spolnih hormona poput testosterona u testisima.

androgeni

Skupina hormona koji potiču razvoj i održavanje muških spolnih osobina, npr. dlakavost, stvaranje sperme itd.

antagonist hormona za oslobađanje luteinizirajućeg hormona - (engl. Luteinizing hormone releasing hormone - LHRH antagonist)

LHRH antagonisti su lijekovi koji svojim djelovanjem sprječavaju stvaranje spolnih hormona poput testosterona. Direktno blokiraju stvaranje hormona u hipofizi što za posljedicu ima smanjenje stvaranja testosterona.

antiandrogeni

Tvari koje imaju za cilj spriječiti djelovanje androgena.

biokemijski relaps

Podrazumijeva porast razine prostate specifičnog antigena (PSA) u bolesnika s rakom prostate nakon što su provedeni određeni postupci liječenja poput radioterapije ili prostatektomije. Biokemijski relaps označava povratak bolesti i nije nužno povezan s pojavom simptoma.

biopsija -aspiracijska punkcija

Biopsija je postupak uzimanja komadića nekog tkiva (npr. kosti ili limfnog čvora), a aspiracijska punkcija jest uzimanje tekućeg dijela nekog tkiva (npr. koštane srži ili limfnog čvora), koji se onda proučava pod mikroskopom s ciljem postavljanja dijagnoze ili praćenja učinka liječenja.

RT (radioterapija) i CT simulacija

Radioterapija je oblik liječenja zloćudnog tumora pomoću ionizirajućeg zračenja. CT simulacija je postupak koji prethodi zračenju kako bi liječnik precizno označio polje zračenja, a oznake na tijelu ne smiju se skidati. 

digitorektalni pregled

Podrazumijeva uvođenje podmazanog prsta u rukavici u završni dio debelog crijeva zbog ispitivanja mogućih nepravilnosti prostate.

disekcija zdjeličnih limfnih čvorova

Kirurško odstranjenje limfnih čvorova u zdjelici. Često se provodi zajedno s prostatektomijom.

erektilna disfunkcija

Nemogućnost postizanja i održavanja erekcije prilikom spolnog odnosa.

genske mutacije

Neuobičajene promjene u genu stanica. Često ih pronalazimo u stanicama zloćudnih tumora. U odabiru liječenja raka prostate posebice su bitne mutacije gena BRCA1 i BRCA2.

ginekomastija

Povećanje grudi kod muškaraca koje uzrokuje neravnoteža hormona estrogena (ženskog spolnog hormona) i testosterona (muškog spolnog hormona). Kod dijela bolesnika s rakom prostate javlja se kao neželjeni učinak hormonske terapije.

gleasonov zbroj

Mjera agresivnosti raka prostate koji se određuje iz uzorka prostate. Vrijednost se kreće u rasponu od 6 do 10 gdje manji broj ukazuje na manje agresivni oblik raka prostate.

Gy (Gray)

Mjerna jedinica za primijenjenu dozu zračenja.

hormonska terapija

Vrsta liječenja kojim se lijekovima ili drugim postupcima dodaje, blokira ili uklanja hormone kako bi se usporio ili zaustavio rast stanica raka kojima su hormoni potrebni za rast.

hormonski osjetljiv rak prostate

Faza bolesti raka prostate u kojoj rak reagira na androgenu deprivaciju. U takvom se obliku raka prostate rak smanjuje volumenom i/ili dolazi do smanjenja razine PSA u krvi kao posljedice primjene terapije koja snižava razine muških spolnih hormona u krvi.

impotencija

Spolna nemoć muškarca za obavljanje spolnog čina zbog organskih ili psiholoških uzroka. Impotencija obuhvaća i erektilnu disfunkciju.

kastracija

Sniženje razine muških spolnih hormona u krvi blokiranjem njihova stvaranja u muškim spolnim žlijezdama (testisima). Kastracija može biti kirurška (trajna) ili kemijska (privremena).

kastracijski rezistentni rak prostate

Faza bolesti raka prostate u kojoj dolazi do napredovanja bolesti unatoč niskoj (kastracijskoj) razini muških spolnih hormona u krvi.

linearni akcelerator

Složeni medicinski elektronički uređaj koji služi kao izvor visokoenergetskih X-zraka koje uništavaju tumor te se njime provodi radioterapija.

magnetska rezonanca (MR, engl. magnetic resonance imaging – MRI)

Dijagnostička metoda koja se pomoću jakog magnetskog polja koristi za stvaranje detaljnih slika organa i tkiva. MR omogućava liječnicima da bolje vide razliku između zdravog i bolesnog tkiva te se koristi i za praćenje učinaka liječenja.

metastatski hormonski osjetljiv rak prostate (mHORP, engl. metastatic hormone-sensitive prostate cancer, mHSPC)

Metastatski rak prostate koji reagira na androgenu deprivaciju.

metastatski kastracijski rezistetni rak prostate (mKRRP, engl. metastatic castration-resistant prostate cancer, mCRPC)

Metastatski rak prostate koji napreduje i širi se dalje po tijelu unatoč vrlo niskim razinama testosterona u krvi.

nemetastatski kastracijski rezistentan rak prostate

Faza bolesti u bolesnika koji je u tijeku liječenja androgenom deprivacijom. Očituje se rastom PSA u krvi bolesnika, bez simptoma i dokaza proširenosti bolesti na radiološkim pretragama. Predstavlja stadij bolesti prije pojave metastaza.

orhidektomija

Kirurško uklanjanje tkiva testisa s ciljem eliminacije proizvodnje testosterona u tijelu bolesnika, a u svrhu liječenja uznapredovalog raka prostate.

osteoporoza

Bolest koštanog tkiva u kojoj dolazi do gubitka organskog i mineralnog dijela kosti, zbog čega one postaju krhke i lomljive. Bisfosfonati su lijekovi koji utječu na koštanu gustoću i čvrstoću i smanjuju rizik prijeloma kod koštanih metastaza.

palijativna skrb

Skrb koja se pruža bolesnicima u završnim fazama bolesti. Cilj je palijativne skrbi umanjenje tegoba povezanih s uznapredovalom bolesti, kontrola simptoma te podizanje kvalitete preostalog dijela života bolesnika.

PET/CT (Pozitronska emisijska tomografija s kompjuteriziranom tomografijom)

Pretraga iz domene nuklearne medicine koja koristi male količine radioaktivnog materijala (radiofarmaci ili radiološki obilježivači, a najčešće radiološki obilježena glukoza), posebnu kameru i računalo u cilju procjene organa i organskih funkcija. Primjenjuje se u dijagnostici karcinoma, bolesti srca, gastrointestinalnog sustava, endokrinoloških poremećaja, neuroloških bolesti i nekih drugih stanja. Ova pretraga ima potencijal otkivanja bolesti u vrlo ranoj fazi te procjenu odgovora na terapiju. Metabolički aktivne tumorske stanice apsorbiraju/akumuliraju glukozu značajno više nego zdravo tkivo što omogućuje raniju detekciju tumorskog tkiva od nekih drugih slikovnih metoda. PET se najčešće kombinira s drugim slikovnim metodama (CT/MRI).

prostata

Žlijezda u muškom spolnom sustavu. Nalazi se ispod mokraćnog mjehura, a okružuje početni dio mokraćne cijevi. Luči sjemenu tekućinu važnu za aktivnost spermija.

prostata-specifični antigen (PSA)

Bjelančevina koju luči prostata, a određuje se u krvi. Može se naći u povećanoj količini u bolesnika s rakom prostate, ali i u bolesnika koji imaju dobroćudno povećanje prostate ili upalu.

PSA nadir

Najniža vrijednost PSA u krvi postignuta nakon provedenog liječenja (operacije ili radioterapije).

radikalna prostatektomija

Kirurški zahvat kojim se uklanja prostata i dio okolnog tkiva.

scintigrafija kosti

Slikovna pretraga prilikom koje se u tijelo ubrizga radioaktivni kontrast koji se nakuplja u kostima te se na taj način može ustanoviti je li se rak proširio na kosti.

testosteron

Glavni muški spolni hormon koji se većinom proizvodi u testisima te je nužan za razvoj i održavanje muških spolnih osobina.

urinarna inkontinencija

Nevoljno otjecanje mokraće.

Zdravstveni rječnik iz područja povišenog krvnog tlaka pripremili:

prim. Mladen Solarić, dr. med., spec. radioterapije i onkologije

dr. sc. Jure Murgić, dr. med., spec. radioterapije i onkologije

doc. dr. sc. Marko Skelin, mag. pharm., spec. kliničke farmacije

Datum sastavljanja: veljača, 2022.