Rak dojke

Rak dojke najčešće je sijelo raka u žena u Republici Hrvatskoj od kojeg obolijeva četvrtina žena novooboljelih od raka. Treba poznavati potencijalne znakove i simptome koji upućuju na neko patološko stanje u dojci :

-čvorić ili zadebljanje u dojci koje se drugačije pipa u odnosu na okolno tkivo,

-promjene u veličini, obliku i izgledu dojke,

-promjene na koži dojke, kao npr. tamna koža,

-uvučene bradavice,

-ljuštenje pigmentiranog dijela kože oko bradavice ili kože dojke,

-crvenilo i naborana koža poput narančine kore,

-iscjedak iz bradavice,

-bol u dojci ili bradavici.

Svi ovi znakovi i simptomi mogu biti uzrokovani i drugima stanjima u dojci pa njihovo postojanje ne znači da žena ima rak. Žena ih treba poznavati, kako bi se u slučaju da ih primijeti, što prije javila liječniku.

 

Za bolje razumijevanje bolesti pogledaj značenje osnovnih pojmova u rječniku Rak dojke.

antiemetici

Terapija kojom nastojimo smanjiti mučninu i povraćanje.

biopsija dojke

Uzimanje uzorka tkiva dojke. Biopsija širokom iglom: uzimanje uzorka tkiva dojke širokom iglom uz lokalnu anesteziju. Kirurška biopsija: uzimanje uzorka tkiva dojke tijekom operativnog zahvata. Stereotaksijska biopsija: uzimanje uzorka tkiva dojke pod kontrolom mamografa.

biopsija sentinel limfnog čvora (tzv. čvora „stražara“)

Kirurško odstranjivanje jednog ili više limfnih čvorova koji su prvi na putu limfe iz dojke u pazuh.

„boost“ na tumorsko ležište

Dodatna doza zračenja na ležište tumora kako bi se smanjio rizik povrata bolesti u dojci.

ciklin kinazni inhibitori  (CDK 4/6)

sustavni oblik ciljanog liječenja metastatskih hormonski pozitivnih HER-2 negativnih tumora dojke. Koriste se u kombinaciji s hormonskom terapijom.

citopunkcija

Dijagnostički postupak kojim se tankom iglom uzima mali uzorak stanica iz sumnjivog dijela dojke ili limfnih čvorova pazuha (aksile).

denzitometrija

Radiološka pretraga kojom se mjeri mineralna gustoća kostiju. To je način za rano otkrivanje osteoporoze i osteopenije.

disekcija pazuha

Operativni zahvat kojim se odstranjuje više limfnih čvorova pazuha.

estrogen i progesteron

Grupa hormona koji su ključni u normalnom spolnom razvoju žene, oblikovanju spolnih karakteristika te normalnom funkcioniranju menstrualnog ciklusa.

estrogenski i progesteronski receptori

Složene molekule na koje se vežu spolni hormoni estrogeni i progesteroni. Estrogenski receptori reguliraju niz gena važnih za stanični ciklus i umnožavanje stanica.

filgrastim/pegfilgrastim

Čimbenik stimulacije proizvodnje granulocita (neutrofila) iz koštane srži. Pegfilgrastim je oblik s produženim djelovanjem pa se jednokratno aplicira, a može biti u obliku injekcije ili aparatića s injektorom.

genetsko testiranje

Postupak kojim se određuje postojanje mutacija povezanih s rizikom razvoja određenih, pa tako i malignih bolesti (npr. BRCA mutacije).

genomsko testiranje

Postupak kojim se određuje postojanje mutacija gena u tumoru koji su povezani s rizikom povrata bolesti.

gradus tumora (I-III)

Označava koliko je tumor sličan normalnim stanicama tkiva. Gradus I najsličniji je normalnim stanicama, dok je tumor gradusa III najmanje sličan normalnim stanicama.

HER2 pozitivan tumor

Tumor koji na površini stanica ima izražene HER2 receptore.

HER2 receptor

Složena molekula uključena u rast i preživljenje tumorskih stanica. Oko petine tumora dojke smatra se HER2 pozitivnim (imaju veliki broj HER2 receptora na površini stanica).

HER2 usmjerena terapija

Imunoterapija u kojoj su protutijela usmjerena na HER-2 receptor na tumorskim stanicama raka dojke kako bi se spriječio nekontrolirani rast. Može biti monoterapija (jedan lijek; trastuzumab) ili dualna anti-HER-2 terapija (kombinacija; trastuzumab i pertuzumab).

hormonska terapija

Vrsta liječenja kojim se lijekovima ili drugim postupcima dodaje, blokira ili uklanja hormone kako bi se usporio ili zaustavio rast stanica raka kojima su hormoni potrebni za rast.

hormonski ovisan /luminalni tumor

Tumor koji ima na stanicama izražene hormonske receptore – estrogenske i/ili progesteronske.

imunoterapija

Imunoterapija je terapija kod koje se bolesnici liječe lijekovima koji potiču odnosno mijenjaju obrambeni (imunosni) sustav bolesnika s malignom bolešću da se izbori protiv zloćudne bolesti.

indeks proliferacije (tzv. Ki-67)

Parametar koji pomaže odrediti podtip i agresivnost tumora, odnosno rizik povrata bolesti. Što je vrijednost indeksa proliferacija veća, veća je agresivnost tumora.

„in situ“ karcinom

Stadij karcinoma dojke kod kojeg su tumorske stanice unutar kanalića tkiva dojke, bez probijanja stijenke kanalića.

invazivni karcinom

Tumorske stanice probile su stijenku kanalića tkiva dojke.

kemoterapija raka dojke

Sustavni oblik liječenja zloćudnih tumora lijekovima koji se zovu citostatici, a primjenjuje se kao monokemoterapija (jedan lijek) ili polikemoterapija (više lijekova) od kojih je najčešće korišten AC-T protokol kod tumora dojke.

konjugat protutijela i lijeka

Kombinacija protutijela koje se specifično veže za stanice tumora i citostatika koji onda ulazi u tumorsku stanicu i uništava ju. Najčešće korišten je trastuzumab-emtansin [T-DM1] kod HER-2 pozitivnih tumora dojke.

magnetska rezonanca dojki

Neinvazivna radiološka pretraga koju koristimo u posebnim slučajevima (sumnja u multicentrični rak dojke, mlađe i premenopauzalne bolesnice te kod bolesnica koje liječimo neoadjuvantnim pristupom).

mamografija

Rendgenska metoda pregleda dojki. Obavlja se na rendgenskom uređaju koji je posebno konstruiran za pregledavanje dojki i zove se mamograf.

menopauzalni status – razlikujemo

Premenopauzalne žene: žene koje imaju menstrualni ciklus.K61. Perimenopauzalne žene: prijelazno razdoblje prije menopauze u kojem se postupno smanjuje količina ženskih spolnih hormona. Postmenopauzalne žene: stanje u kojem trajno izostao menstrualni ciklus unazad najmanje 12 mjeseci. Amenoreju: gubitak menstrualnog ciklusa zbog različitih stanja, uključujući i moguću nuspojavu liječenja.

metastatski/prošireni rak dojke

Stadij bolesti kada se tumor proširio (putem limfe ili krvlju) na druga tkiva ili organe, osim dojke.

neoadjuvantna/adjuvantna terapija

Neoadjuvantna terapija onkološko je liječenje koje se provodi prije kirurškog zahvata, a adjuvantna terapija onkološko liječenje koje se provodi nakon operativnog zahvata.

operacija dojke

Postoje dvije vrste operacija dojke. Poštedna operacija dojke operativni je zahvat na dojci kojim se odstranjuje dio dojke – tumor i dio okolnog tkiva dojke. Radikalna operacija dojke, tzv. mastektomija operativni je zahvat kojim se odstranjuje tkivo cijele dojke.

osteoporoza

Bolest koštanog tkiva u kojoj dolazi do gubitka organskog i mineralnog dijela kosti, zbog čega one postaju krhke i lomljive. Bisfosfonati su lijekovi koji utječu na koštanu gustoću i čvrstoću i smanjuju rizik prijeloma kod koštanih metastaza.

PARP inhibitori

Sustavni oblik ciljanog liječenja zloćudnih tumora koji imaju dokazanu BRCA mutaciju.

PIK3CA inhibitori

Sustavni oblik ciljanog liječenja metastatskih hormonski pozitivnih, HER-2 negativnih tumora dojke s dokazanom PIK3CA mutacijom. Koriste se u kombinaciji s hormonskom terapijom

podtip tumora dojke/imunofenotip tumora

Podjela tumora dojke ovisno o izraženosti estrogenskih i/ili progesteronskih receptora, HER2 receptora i indeksa proliferacije Ki-67. Razlikujemo luminalne tumore, trostruko negativne tumore i HER-2 pozitivne tumore.

preoperativna markacija

Postupak kojim se tankom iglom obilježava mjesto tumora, olakšava kirurgu odrediti mjesto tumorskog procesa.

RT (radioterapija) i CT simulacija

Radioterapija je oblik liječenja zloćudnog tumora pomoću ionizirajućeg zračenja. CT simulacija je postupak koji prethodi zračenju kako bi liječnik precizno označio polje zračenja, a oznake na tijelu ne smiju se skidati.

rekonstrukcija dojke

Operativni zahvat kojim se nadomješta odstranjeno tkivo dojke nakon radikalne operacije. Proteza/implantat je pomagalo kojim se trajno nadomješta tkivo dojke nakon radikalne operacije. Rekonstrukcija dojke vlastitim tkivom nadomještanje je tkiva dojke vlastitim tkivom, bilo mišićnim režnjem ili kožno-mišićnim režnjem.

tkivni marker

Predstavlja malu kopču kojom se obilježi mjesto u dojci gdje je učinjena biopsija.

trostruko negativan tumor

Tumor koji na stanicama nema izražene ni hormonske ni HER2 receptore.

tumorski biljeg

Protein čije vrijednosti određujemo u krvi. Izlučuju ih i normalne stanice, no tumorske ih stanice proizvode u puno većoj količini.

ultrazvuk dojki

Neinvazivna, dijagnostička metoda pregleda dojki, bez ionizirajućeg zračenja.

Zdravstveni rječnik iz područja karcinoma dojke pripremili su:

Martina Bašić Koretić, dr.med., specijalist radioterapije i onkologije

Dora Čerina, dr.med., specijalizant radioterapije i onkologije

prim. Marijana Jazvić, dr.med., specijalist radioterapije i onkologije

datum sastavljanja: Srpanj 2022