Rak debelog crijeva

Kolorektalni karcinom (rak debelog crijeva) vrsta je tumora koji većinom pogađa osobe starije životne ali sve češći je i u mlađe populacije.Znakovi i simptomi uključuju trajnu promjenu u crijevnim navikama, najčešće proljev, zatvor ili promjenu konzistencije stolice. Najčešći znak bolesti jest krv u stolici (krvarenje iz crijeva) te posljedični razvoj anemije. Može postojati i trajna nelagoda u trbuhu, poput grčeva, plinova ili bolova te osjećaj da se crijevo ne prazni u potpunosti. Slabost ili umor su također mogući simptomi, kao i neobjašnjiv gubitak kilograma (mršavljenje).Rano otkrivanje raka predstavlja ključni korak u preživljenju i zbog toga je uveden Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva (davanje stolice na analizu okultnog krvarenja u stolici) u dobi od 50 do 74 godine života.

 

Za bolje razumijevanje bolesti pogledaj značenje osnovnih pojmova u rječniku Rak debelog crijeva.

adenokarcinom

Vrsta zloćudnog tumora (novotvorine) koja potječe iz žljezdanog tkiva različitih organa. Adenokarcinomi imaju sposobnost širenja u limfne čvorove i stvaranja udaljenih presadnica (metastaza). Predstavljaju najčešće zloćudne tumore. Najčešće se javlja u debelom crijevu, dojci i prostati.

alopecija

Gubitak kose uzrokovan onkološkim liječenjem (najčešće kemoterapijom). Može se javiti na svim dijelovima tijela i privremenog je karaktera.

 

 

anastomoza

Spoj dvaju zdravih rubova cjevaste strukture (npr. crijeva) nakon što je odstranjen oboljeli dio između njih. Cilj joj je formiranje normalnog puta za prolaz nekog sadržaja kroz tu cjevastu strukturu (npr. crijevnog sadržaja ako se radi o crijevu).

anus praeter

Kirurški formiran otvor dijela crijeva na trbuhu koji služi nesmetanom pražnjenju crijevnog sadržaja. Ovisno koji se dio crijeva otvara kroz trbuh, govorimo o ileostomi (ako se otvara završni dio tankog crijeva), odnosno kolostomi (ako se otvara debelo crijevo). Otvor može biti formiran trajno ili privremeno do postizanja uvjeta za ponovno uspostavljanje kontinuiteta prirodnog crijeva i zatvaranja stome.

biološka terapija

Oblik sustavnog liječenja zloćudnih tumora primjenom lijekova koji ciljano djeluju na tumorske stanice koje imaju određena genska obilježja (KRAS, NRAS, ili BRAF mutacija, HER-2 pozitivnost ili negativnost, mikrosatelitna ne/stabilnost – MSI/MSS) i tako sprječavaju njihov nekontrolirani rast.

biopsija- aspiracijska punkcija

Biopsija je postupak uzimanja komadića nekog tkiva (npr. kosti ili limfnog čvora), a aspiracijska punkcija jest uzimanje tekućeg dijela nekog tkiva (npr. koštane srži ili limfnog čvora), koji se onda proučava pod mikroskopom s ciljem postavljanja dijagnoze ili praćenja učinka liječenja.

endoskopske pretrage

Obuhvaćaju pregled tijekom kojeg se instrumentom poput tanke cijevi vizualno pregledava unutrašnjost probavne cijevi (jednjak, želudac, tanko i debelo crijevo).

neutropenija/febrilna neutropenija

Neutropenija / febrilna neutropenija je stanje smanjenog broja neutrofila (bijelih krvnih stanica) što može uzrokovati oslabljenu otpornost organizma, pa mogu nastupiti infekcije praćene temperaturom. Ako je iznad 38 stupnjeva, nazivamo ju febrilnom neutropenijom i tada se hitno trebate javiti liječniku.

hematokezija

Pojava krvi kroz anus. Krvarenje može biti pomiješano sa stolicom ili vidljivo na stolici. Također krv koja može biti tamnocrvena ili svjetlocrvena, može biti vidljiva i na toaletnom papiru ili WC školjki.

ileus

Prekid prolaza crijevnog sadržaja. Može nastati zbog mehaničke zapreke npr. tumorom (mehanički ileus) ili zbog slabljenja/prekida peristaltike (paralitički ileus). Očituje se bolovima u trbuhu uz osjećaj nadutosti, povraćanje, izostanak

vjetrova.

kemoterapija (protokoli) raka debelog crijeva

Sustavni način liječenja zloćudnih tumora primjenom lijekova koji se zovu citostatici. Može se primijeniti kao monokemoterapija (jedan lijek) ili polikemoterapija (više lijekova) koja je i najčešća kod kolorektalnih tumora (FOLFOX ili FOLFIRI protokoli).

kolike

Grčeviti bolovi (lat. Colicae abdominalis označavaju grčevite bolove u trbuhu).

kolon

Debelo crijevo koje se nastavlja na tanko crijevo i završava rektumom. Kolon se dijeli na četiri dijela:uzlazni, poprečni, silazni i sigmoidni.

 

kolonoskopija

Pregled tijekom kojeg se instrumentom poput tanke, savitljive cijevi vizualno pregledava unutrašnjost debelog crijeva (endoskopija). Omogućava uzimanje uzorka sumnjivog tkiva ako je to potrebno zbog daljnje analize. Zahtijeva pripremu kako bi crijevo bilo što čišće.

melena

Gusta crna stolica nalik na katran specifično jakog, neugodnog mirisa. Najčešće je posljedica krvarenja iz gornjeg dijela probavne cijevi (želudac ili dvanaesnik), no nekada može biti posljedica krvarenja iz tankog ili rjeđe debelog crijeva.

Ponekad se javlja i kod ljudi koji krvare iz gornjih dišnih puteva ako progutaju krv. Treba se razlikovati od tamne stolice koja se najčešće javlja zbog uzimanja preparata željeza.

metastaze

Stanice zloćudnog tumora koje su se proširile iz primarnog tumora u druge dijelove tijela najčešće putem krvi ili limfe.Tada govorimo o metastatskoj (proširenoj) bolesti.

magnetska rezonanca (MR, engl. magnetic resonance imaging – MRI)

Dijagnostička metoda koja se pomoću jakog magnetskog polja koristi za stvaranje detaljnih slika organa i tkiva. MR omogućava liječnicima da bolje vide razliku između zdravog i bolesnog tkiva te se koristi i za praćenje učinaka liječenja.

MSCT

Višeslojna kompjuterizirana tomografija koja primjenjuje rendgenske zrake za slojevito snimanje kako bi se dobio trodimenzionalni prikaz unutarnjih organa. Za bolji prikaz često se tijekom snimanja bolesniku daje kontrast u venu.

multidisciplinarni tim

Grupa zdravstvenih djelatnika (najčešće liječnika različitih specijalnosti) koji rade zajedno u cilju donošenja odluka koje se odnose na daljnje liječenje ili potrebne dodatne terapijsko dijagnostičke postupke.

neoadjuvantno/adjuvantno

Neoadjuvantna terapija onkološko je liječenje koje se provodi prije kirurškog zahvata, a adjuvantna terapija onkološko liječenje koje se provodi nakon operativnog zahvata.

opstipacija

Otežano i neredovito pražnjenje crijeva koje je često posljedica tvrde stolice kao i osjećaj nepotpunog pražnjenja crijeva.

parenteralna prehrana

Oblik prehrane koji se primjenjuje kroz venu, a ne kroz usta ili drugim načinom u probavnu cijev. Najčešće se daje pacijentima čiji probavni sustav nije u mogućnosti apsorbirati (preuzeti) hranjive tvari putem probavnog sustava (npr. zbog povraćanja, proljeva ili neke druge bolesti).

PET/CT (Pozitronska emisijska tomografija s kompjuteriziranom tomografijom)

Pretraga iz domene nuklearne medicine koja koristi male količine radioaktivnog materijala (radiofarmaci ili radiološki obilježivači, a najčešće radiološki obilježena glukoza), posebnu kameru i računalo u cilju procjene organa i organskih funkcija. Primjenjuje se u dijagnostici karcinoma, bolesti srca, gastrointestinalnog sustava, endokrinoloških poremećaja, neuroloških bolesti i nekih drugih stanja. Ova pretraga ima potencijal otkivanja bolesti u vrlo ranoj fazi te procjenu odgovora na terapiju. Metabolički aktivne tumorske stanice apsorbiraju/akumuliraju glukozu značajno više nego zdravo tkivo što omogućuje raniju detekciju tumorskog tkiva od nekih drugih slikovnih metoda. PET se najčešće kombinira s drugim slikovnim metodama (CT/MRI).

polineuropatija

Skupina simptoma koji nastaju kao posljedica oštećenja živaca uzrokovanih kemoterapijom. Najčešće se javlja osjećaj trnaca, nelagode ili boli, pečenja ili topline, slabosti, utrnulosti te može biti smanjena sposobnost osjeta toplog i hladnog.

polip

Najčešće dobroćudna izraslina sluznice koja se može pojaviti u bilo kojem dijelu probavne cijevi, no najčešće u debelom crijevu (kolonu). Ako se ne odstrani, u jednom postotku može doći do napredovanja neželjenih promjena stanica i

pojave zloćudne preobrazbe.

polipektomija

Zahvat koji znači odstranjenje polipa. Najčešće se to radi endoskopskim putem, no neki se polipi mogu odstraniti i kirurški, ovisno o njihovom položaju u crijevu ili veličini. Sam zahvat nije bolan, no mogu se kao komplikacije javiti krvarenje iz crijeva ili puknuće crijeva (perforacija).

progresija

Pogoršanje zloćudne bolesti zbog rasta i širenje tumora. Razlikujemo radiološku progresiju koja znači porast i/ili širenje bolesti na slikovnim pretragama, biološku progresiju koja znači značajni porast tumorskih markera i kliničku progresiju koja označava pogoršanje općeg stanja bolesnika zbog napredovanja bolesti (pojava npr. boli i slično).

radiofrekventna ablacija

Minimalno invazivni postupak koji koristi toplinski učinak radiovalova za uništenje tumorskih stanica. Za izvođenje postupka u tumor se postavljaju elektrode pod kontrolom ultrazvuka, CT-a i MR-a.

recidiv

Recidiv je povratak bolesti/raka nakon što je uspješno operiran i/ili liječen kemoterapijom i zračenjem. Može biti na istome mjestu gdje je bio prvotni tumor (lokalni povrat), a može se pojaviti drugdje u tijelu u vidu metastaza (udaljeni povrat).

remisija/regresija tumora

Remisija/regresija je stanje kad kod bolesnika dolazi do potpunog ili djelomičnog nestanka tumora. Ovisno o tome imamo kompletnu remisiju/regresiju (nema znakova tumora) ili parcijalnu remisiju/regresiju (najmanje 50 % smanjenja veličine tumora).

resekcija

Resekcija je odstranjenje dijela organa ili tkiva najčešće zbog zahvaćenosti tumorskim procesom.

RT (radioterapija) i CT simulacija

Radioterapija je oblik liječenja zloćudnog tumora pomoću ionizirajućeg zračenja. CT simulacija je postupak koji prethodi zračenju kako bi liječnik precizno označio polje zračenja, a oznake na tijelu ne smiju se skidati.

simptomatsko suportivno liječenje

Podrazumijeva liječenje simptoma bolesti i nuspojava liječenja i ima za cilj poboljšanje kvalitete života oboljelih u smislu održavanja tjelesnih, socijalnih, emocionalnih i kognitivnih funkcija.

stereotaksijska radioterapija

Radioterapija koja vrlo precizno isporučuje zračenje tumoru tijekom nekoliko dana visokim dnevnim dozama uz dobru zaštitu okolnog zdravog tkiva.

sveobuhvatno gensko profiliranje

Testiranje tumora ili krvi bolesnika na postojanje genskih promjena koje su dovele do rasta i razvoja metastatskog zloćudnog tumora. Time se omogućuje individualiziran pristup liječenja pojedinca.

transarterijska kemoembolizacija (TACE)

Minimalno invazivni postupak kojim se kemoterapija direktno ubrizgava u blizinu metastaze u jetri uz sredstvo koje zatvara (embolizira) dovod krvi u tumor i time dodatno potencira smrt tumorskih stanica.

totalna mezorektalna ekscizija

Kirurški zahvat kojim se odstranjuje mezorektum (masno tkivo rektuma) u kojem se nalaze pripadajući limfni čvorovi rektuma, čime se smanjuje vjerojatnost ponovne pojave tumora.

videokapsula endoskopija

Endoskopska pretraga kojom se pregledava (snima) najčešće tanko crijevo na način da pacijent proguta kapsulu veličine 25 x 10 mm u kojoj su instalirane sitne kamere, dok snimač koji nosi oko pojasa preuzima tu snimku. Kapsula se izluči uklopljena u stolicu i s njome odlazi. Tijekom prolaza kroz crijevo kamere snimaju sluznicu, a snimka se naknadno po završetku pretrage (cca 8 sati) pregledava i analizira. Najčešća je indikacija za pretragu traženje mjesta krvarenja iz tankog crijeva.

Zdravstveni rječnik iz područja kolorektalnog karcinoma pripremili su:

doc. dr. sc. Vesna Bišof, dr. med., specijalist radioterapije i onkologije

Dora Čerina, dr. med., specijalizant radioterapije i onkologije

mr. sc. Irena Krznarić Zrnić, dr. med., specijalist interne medicine, subspecijalist gastroenterologije

Datum sastavljanja: srpanj 2022.