Limfomi i leukemije

Limfom je najčešći oblik raka limfnog tkiva. Nastaje od stanica imunološkog sustava, zahvaća limfne čvorove i limfocite.Dva glavna tipa limfoma su Hodgkin i Non-Hodgkin limfom. Limfocitna leukemija je vrsta raka kod kojeg dolazi do umnažanja limfocita u koštanoj srži i krvi, a može biti kronična (KLL) ili akutna (ALL).

agresivni limfom

 limfom koji brzo napreduje ako se ne liječi, dobro odgovara na terapiju i često je moguće izlječenje.

alogena transplantacija

Alogenična transplantacija koštane srži je presađivanje krvotvornih stanica od zdravog srodnog (obiteljskog) ili nesrodnog davatelja. Najčešće se koristi za liječenje akutnih leukemija.

antibiotska profilaksa

 Primjena antibiotika kako bi se spriječio razvoj infekcije u slučaju neutropenije ili prethodnih teških infekcija.

autologna transplantacija

 postupak liječenja kojim se vlastite pacijentove krvotvorne stanice prikupe određenim postupkom, potom zamrznu i ponovno vrate u krvotok nakon kemoterapijskog liječenja.

biopsija – aspiracijska punkcija

 biopsija je postupak uzimanja komadića nekog tkiva (npr. kosti ili limfnog čvora), a aspiracijska punkcija jest uzimanje tekućeg dijela nekog tkiva (npr. koštane srži ili limfnog čvora), koji se onda proučava pod mikroskopom s ciljem postavljanja dijagnoze ili praćenja učinka liječenja.

B-simptomi

 povišena tjelesna temperatura kojoj nije uzrok infekcija, izrazito noćno znojenje i značajan gubitak tjelesne težine. Jedan ili više ovih simptoma često se javljaju u zloćudnim hematološkim bolestima, posebno limfomima.

CAR-T stanična terapija

 CAR-T stanice jesu limfociti „naučeni“ da prepoznaju određeni tumorski biljeg. Proces CAR-T stanične terapije sastoji se od postupka prikupljanja limfocita od bolesnika, slanja smrznutih stanica u laboratorij u kojem će se stanice modificirati genetskim promjenama i pretvoriti u CAR-T stanice te vraćanja tih stanica bolesniku u obliku infuzije. 

centralni venski kateter i PICC kateter

 Centralni venski kateter duži je kateter koji se postavlja direktno u jednu od velikih vena. PICC kateter jest kateter koji se postavlja u jednu od krvnih žila na ruci. Oba katetera služe za primjenu intravenske terapije.

ciklus kemoterapije

 liječenje koje se ponavlja u pravilnim razmacima, najčešće svaka tri ili četiri tjedna.

ciljani lijekovi

lijekovi koji djeluju ciljano na neki dio bolesne stanice (a ne neselektivno kao kemoterapija). Mogu biti male molekule ili monoklonska protutijela, a koriste se samostalno ili u kombinaciji s drugim lijekovima protiv tumora.

citopenija – anemija, trombocitopenija, limfopenija, neutropenija

 Anemija je manjak crvenih krvnih stanica (eritrocita), uzrokuje bljedilo kože, brzo zamaranje, osjećaj nedostatka zraka i umor. Trombocitopenija je manjak krvnih pločica (trombocita), a njihov manjak povećava sklonost krvarenju (modrice po tijelu, duže krvarenje kod rana i ničime izazvano krvarenje). Limfopenija je manjak limfocita, što može uzrokovati sklonost infekcijama. Neutropenija je manjak neutrofila, što može povećati sklonost infekciji.

hematopoetske stanice

 krvotvorne stanice, stanice od kojih nastaju bijele krve stanice (leukociti), crvene krvne stanice (eritrociti) i krvne pločice (trombociti).

imunokompromitiran

onaj čiji je imunološki sustav oslabljen zbog bilo kojeg razloga.

imunoterapija

Imunoterapija je terapija kod koje se bolesnici liječe lijekovima koji potiču odnosno mijenjaju obrambeni (imunosni) sustav bolesnika s malignom bolešću da se izbori protiv zloćudne bolesti.

indolentni limfom

 limfom koji sporo napreduje, pa u početnom stadiju ne zahtijeva odmah liječenje. Osjetljiv je na liječenje, ali se još uvijek ne može izliječiti.

infiltracija

zahvaćanje, tj. prožimanje tkiva ili organa bolešću (tumorom).

kemoterapija

Kemoterapija je liječenje citostaticima, primjena citostatika (citostatskih lijekova) u svrhu liječenja bolesti. Može se davati u obliku tableta, injekcija ili infuzije. Može biti monoterapija kada se primjenjuje samo jedan citostatik ili polikemoterapija kada se kombinira više citostatika.

klinička studija

Istraživanje medicinskog postupka (kirurške metode, medicinskog aparata, novog lijeka ili načina liječenja) koje se provodi na ljudima. To je način na koji se procjenjuje je li novi postupak liječenja siguran i učinkovit kod ljudi. Prije negoli je istraživanje odobreno za provođenje na ljudima, provodi se u laboratorijskim uvjetima i na životinjama da bi se potvrdila njegova sigurnost i učinkovitost. Prije pristupanja u kliničku studiju, osoblje zaduženo za provođenje kliničke studije detaljno će razgovarati s bolesnikom i objasniti zahtjeve studije, koja su očekivanja od bolesnika i koje su moguće koristi i posljedice u sklopu liječenja u studiji. 

koštana srž

tekuće tkivo koje se nalazi u središtu kosti (u odraslih osoba posebno u rebrima, grudnoj kosti, kralješcima i kostima kuka), u kojem se stvaraju sve krvne stanice.

LDH/LD (mliječna dehidrogenaza)

mliječna (laktat) dehidrogenaza enzim je koji stvaraju neke stanice ljudskog tijela. Povišene vrijednosti ovog enzima mogu se naći u mnogim zloćudnim hematološkim bolestima (npr. limfomi, leukemije), a načelno odražavaju veličinu tumorske mase, pa se koriste i kao grubi pokazatelj odgovora na liječenje ili progresije bolesti.

limfadenopatija

uvećanje limfnog čvora, koje može biti dobroćudno, kao odgovor na infekciju ili neku drugu bolest, reaktivno ili zloćudno. 

limfni čvorovi

dio imunološkog sustava, male žljezdane strukture oblika graha rasprostranjene posvuda u tijelu. U odraslih ih ima oko 600, a međusobno su povezani s limfnim žilama. U njima se nalaze T i B limfociti, kao i druge stanice imunološkog sustava. 

limfociti

vrsta bijelih krvnih stanica ili leukocita koji su dio našeg obrambenog, imunološkog sustava. Razlikujemo Tlimfocite, koji nas štite od virusnih infekcija i tumora, i Blimfocite, koje stvaraju protutijela. Limfociti putuju krvnim i limfnim žilama kako bi obranili naš organizam od stranih napadača kao što su virusi i bakterije.

limfocitna leukemija

zloćudna bolest krvi u kojoj dolazi do umnažanja limfocita u koštanoj srži i krvi. Limfocitna leukemija može biti kronična (KLL) ili akutna (ALL). 

limfom

skupni naziv za više od 90 vrsta zloćudnih tumora stanica imunološkog sustava (limfocita). Dvije su glavne vrste: Hodgkinov limfom i neHodgkinov limfom. Uglavnom zahvaćaju limfne čvorove, slezenu, koštanu srž, ali mogu zahvatiti i bilo koji drugi organ. Razlikovanje podvrsta limfoma važno je radi liječenja. 

limfoproliferativne bolesti

zajednički naziv za zloćudne bolesti limfocitnog sustava, limfocitne leukemije i limfome. 

mukozitis

Oštećenje sluznice probavnog trakta koje se javlja kao neželjena posljedica protutumorske terapije, a uključuje usnu šupljinu, želudac i crijeva. Mogu se pojaviti afte, ranice u usima, bolovi u želucu, grčevi u trbuhu i proljevaste stolice. 

neutropenija/febrilna neutropenija

Neutropenija / febrilna neutropenija je stanje smanjenog broja neutrofila (bijelih krvnih stanica) što može uzrokovati oslabljenu otpornost organizma, pa mogu nastupiti infekcije praćene temperaturom. Ako je iznad 38 stupnjeva, nazivamo ju febrilnom neutropenijom i tada se hitno trebate javiti liječniku.

performance status

procjena općeg stanja bolesnika, tj. koliko bolest ometa bolesnika u svakodnevnom životu. Služi za procjenu je li pacijent podesan za neku terapiju ili nije. 

premedikacija

Premedikacija je primjena određenih lijekova prije operacije, dijagnostičkih postupaka, kemoterapije ili zračenja kako bi se spriječile neželjene reakcije.

prikupljanje matičnih stanica (afereza)

postupak uzimanja određenih vrsta stanica iz krvi bolesnika. Postavlja se venski put - ako bolesnik ima dovoljno dobre vene (nisu oštećene i dovoljno su široke), postavlja se kanila u vene ruku, u slučaju da to nije moguće, postavlja se centralni venski kateter. Nakon postavljenog venskog puta bolesnik se spaja na aparat. Sam je postupak bezbolan i traje nekoliko sati. U aparatu se iz pune krvi izdvajaju stanice koje odgovaraju limfocitima ili matičnim stanicama, a preostala krv vraća se u tijelo pacijenta. 

progresija

Pogoršanje zloćudne bolesti zbog rasta i širenje tumora. Razlikujemo radiološku progresiju koja znači porast i/ili širenje bolesti na slikovnim pretragama, biološku progresiju koja znači značajni porast tumorskih markera i kliničku progresiju koja označava pogoršanje općeg stanja bolesnika zbog napredovanja bolesti (pojava npr. boli i slično).

proliferacija

bujanje, umnažanje stanica, dok je limfoproliferacija umnažanje limfatičkih stanica, tj. limfocita. 

protokol liječenja

popis lijekova, način na koji će biti primijenjeni i raspored lijekova koje će pacijent primiti.

RT (radioterapija) i CT simulacija

Radioterapija je oblik liječenja zloćudnog tumora pomoću ionizirajućeg zračenja. CT simulacija je postupak koji prethodi zračenju kako bi liječnik precizno označio polje zračenja, a oznake na tijelu ne smiju se skidati. 

refraktoran/rezistentan

otporan, koji ne odgovara na terapiju.

relaps

Pogoršanje ili ponovna aktivacija bolesti koje nastupa nakon razdoblja mirovanja bolesti.

remisija

Nestanak simptoma i znakova bolesti, obično praćen normalizacijom laboratorijskih te ponekad i slikovnih pretraga. Remisija može biti trajna ili privremena.

slezena

organ koji se nalazi u lijevom gornjem dijelu trbuha i važan je u obrani organizma od infekcija te razgradnji ostarjelih krvnih stanica. Često je zahvaćena i uvećana u raznim zloćudnim hematološkim bolestima (npr. leukemije i limfomi). 

slikovna obrada – CT i PET-CT (interim CT)

Prilikom postavljanja dijagnoze tumorske bolesti (limfoma) potrebno je učiniti detaljno snimanje tijela da bi se utvrdilo koji je točno stadij (proširenost) bolesti. CT je metoda snimanja kojom se stvara puno rendgenskih snimki, koje se preklapaju i stvaraju sliku unutrašnjosti tijela. PET CT koristi i malu količinu radioaktivne tvari koja se zaustavlja na određenim mjestima kao što su tumor i upala. CT ili PET CT snimanje provodi se na početku i na kraju liječenja da bi se procijenio ishod liječenja. Kod jednog dijela limfoma učinit će se i „interim“ PET-CT ili CT u tijeku liječenja da bi se procijenio dosadašnji učinak liječenja. 

„Staging” limfoma

određivanje stadija bolesti, tj. stupnja proširenosti bolesti. Razlikujemo četiri stadija bolesti, pri čemu je prvi stadij ograničen, a četvrti stadij izrazito proširen.

strategija praćenja, opservacija (“watch and wait”)

strategija u kojoj kod bolesnika nije potrebno liječenje, već ga liječnici samo prate na redovitim kontrolama.

transfuzija

Transfuzija krvi davanje je donirane krvi u venu bolesnika. Postoji više oblika krvnih pripravaka. Transfuzija koncentrata eritrocita izdvojeni su eritrociti, koji se daju u slučaju anemije. Koncentrati trombocita izdvojeni su trombociti, koji se daju u slučaju trombocitopenije. Svježa smrznuta plazma jest plazma odvojena iz donirane krvi, koja se daje u slučaju poremećaja zgrušavanja krvi. 

Zdravstveni rječnik iz područja limfoma i leukemije pripremili su:

prim. mr. sc. Božena Coha, dr. med., specijalist internist - hematolog
Barbara Dreta, dr. med., specijalist hematolog
prof. dr. sc. Toni Valković, dr. med., spec.hematolog
Datum sastavljanja: listopad 2022.